Mga Natapos na Laro
Mga Manlalaro: 6 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
We love Natalia Pogonina!
10
PORTUGAL
2
Mga Manlalaro: 4 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Belarus
7.5
PORTUGAL
0.5
Mga Manlalaro: 8 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Balkan Chess Unity
11
PORTUGAL
5
Mga Manlalaro: 1 Rating: < 1300 3 araw/tira
THE POWER OF CHESS
0
PORTUGAL
2
Mga Manlalaro: 1 Rating: < 1300 3 araw/tira
THE POWER OF CHESS
0
PORTUGAL
2
Mga Manlalaro: 1 Rating: < 1300 3 araw/tira
THE POWER OF CHESS
2
PORTUGAL
0
Mga Manlalaro: 7 Rating: < 2020 3 araw/tira
The Grey Wolf
7.5
PORTUGAL
6.5
Mga Manlalaro: 6 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
BULGARIA
10
PORTUGAL
2
Mga Manlalaro: 3 Rating: < 1300 3 araw/tira
THE POWER OF CHESS
4
PORTUGAL
2
Mga Manlalaro: 8 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Zimbabwe Chess Kings and Queens
7
PORTUGAL
9
Mga Manlalaro: 2 Rating: < 1300 3 araw/tira
THE POWER OF CHESS
4
PORTUGAL
0
Mga Manlalaro: 1 Rating: < 1300 3 araw/tira
THE POWER OF CHESS
2
PORTUGAL
0
Mga Manlalaro: 2 Rating: < 1300 3 araw/tira
THE POWER OF CHESS
3
PORTUGAL
1
Mga Manlalaro: 5 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
BULGARIA
8
PORTUGAL
2
Mga Manlalaro: 12 Rating: Para sa Lahat 5 araw/tira
EUROPE-BG
20
PORTUGAL
4
Mga Manlalaro: 7 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
The Twin Ports Fianchetto --- Team Cold Climate
10
PORTUGAL
4
Mga Manlalaro: 6 Rating: Para sa Lahat 5 araw/tira
EUROPE-BG
10
PORTUGAL
2
Mga Manlalaro: 5 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
THE POWER OF CHESS
7.5
PORTUGAL
2.5
Mga Manlalaro: 8 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Cojeli
14
PORTUGAL
2
Mga Manlalaro: 10 Rating: Para sa Lahat 5 araw/tira
Transilvania
15
PORTUGAL
5
Mga Manlalaro: 9 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Team Bucharest
16
PORTUGAL
2
Mga Manlalaro: 5 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
THE POWER OF CHESS
8
PORTUGAL
2
Mga Manlalaro: 6 Rating: 1150 - 1800 3 araw/tira
Chess Master Of Tunisia
8
PORTUGAL
4
Mga Manlalaro: 6 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
PHILIPPINES' FINEST Chess Club
8
PORTUGAL
4
Mga Manlalaro: 5 Rating: 1000 - 1900 3 araw/tira
Chess Master Of Tunisia
7
PORTUGAL
3