Mga Natapos na Laro

Mga Manlalaro: 7 Rating: < 2240 3 araw/tira
6.5
7.5
Mga Manlalaro: 13 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
17
9
Mga Manlalaro: 9 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
13
5
Mga Manlalaro: 6 Rating: < 2400 3 araw/tira
7
5
Mga Manlalaro: 10 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
11.5
8.5
Mga Manlalaro: 5 Rating: < 1750 3 araw/tira
7
3
Mga Manlalaro: 8 Rating: Para sa Lahat 7 araw/tira
7
9
Mga Manlalaro: 17 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
17.5
16.5
Mga Manlalaro: 18 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
23.5
12.5
Mga Manlalaro: 2 Rating: > 1000 3 araw/tira
3
1
Mga Manlalaro: 11 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
10.5
11.5
Mga Manlalaro: 3 Rating: 1350 - 1600 3 araw/tira
1
5
Mga Manlalaro: 2 Rating: 800 - 2000 3 araw/tira
0
4
Mga Manlalaro: 3 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
2
4
Mga Manlalaro: 3 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
2
4
Mga Manlalaro: 2 Rating: < 1700 3 araw/tira
2
2