Mga Natapos na Laro

Mga Manlalaro: 2 Rating: > 1000 3 araw/tira
2
2
Mga Manlalaro: 4 Rating: 100 - 3000 3 araw/tira
5
3
Mga Manlalaro: 7 Rating: 100 - 3000 3 araw/tira
5.5
8.5
Mga Manlalaro: 6 Rating: 188 - 1666 3 araw/tira
3.5
8.5
Mga Manlalaro: 8 Rating: 100 - 2000 3 araw/tira
10.5
5.5
Mga Manlalaro: 13 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
23
3
Mga Manlalaro: 1 Rating: 100 - 3000 3 araw/tira
2
0
Mga Manlalaro: 7 Rating: < 1800 3 araw/tira
12.5
1.5
Mga Manlalaro: 5 Rating: 100 - 3000 3 araw/tira
7
3
Mga Manlalaro: 3 Rating: 100 - 2000 3 araw/tira
6
0
Mga Manlalaro: 3 Rating: < 1700 3 araw/tira
2
4
Mga Manlalaro: 5 Rating: 100 - 3000 3 araw/tira
7
3
Mga Manlalaro: 7 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
12.5
1.5
Mga Manlalaro: 3 Rating: Para sa Lahat 5 araw/tira
4
2
Mga Manlalaro: 7 Rating: 750 - 2115 3 araw/tira
6.5
7.5
Mga Manlalaro: 5 Rating: < 2000 3 araw/tira
9
1
Mga Manlalaro: 5 Rating: Para sa Lahat 2 araw/tira
6.5
3.5
Mga Manlalaro: 1 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
0
2
Mga Manlalaro: 2 Rating: Para sa Lahat 2 araw/tira
4
0
Mga Manlalaro: 3 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
5
1
Mga Manlalaro: 4 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
8
0
Mga Manlalaro: 2 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
4
0
Mga Manlalaro: 3 Rating: Para sa Lahat 5 araw/tira
1
5
Mga Manlalaro: 1 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
1
1
Mga Manlalaro: 5 Rating: Para sa Lahat 2 araw/tira
6
4