Mga Natapos na Laro
Mga Manlalaro: 5 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Team Saudi Arabia
6
Team ( Egypt )
4
Mga Manlalaro: 1 Rating: 1300 - 2200 3 araw/tira
EGYPT CHESS CLUB
2
Team ( Egypt )
0
Mga Manlalaro: 6 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Team Ghana
4.5
Team ( Egypt )
7.5
Mga Manlalaro: 7 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Team Zambia
10
Team ( Egypt )
4
Mga Manlalaro: 8 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Team ( Egypt )
6.5
Team Estonia
9.5
Mga Manlalaro: 11 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Team ( Egypt )
12
Team Dominican Republic
10
Mga Manlalaro: 7 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Team ( Egypt )
6
Team Hong Kong
8
Mga Manlalaro: 8 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Team  Algeria
13
Team ( Egypt )
3
Mga Manlalaro: 9 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Team Romania
14.5
Team ( Egypt )
3.5
Mga Manlalaro: 12 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Team ( Egypt )
9.5
Team Syria
14.5
Mga Manlalaro: 6 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Team Costa Rica
1
Team ( Egypt )
11
Mga Manlalaro: 2 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Dolly's Superstars
3.5
Team ( Egypt )
0.5
Mga Manlalaro: 16 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Team Turkmenistan
13.5
Team ( Egypt )
18.5
Mga Manlalaro: 11 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Team ( Egypt )
11
Team Mongolia
11
Mga Manlalaro: 10 Rating: < 1500 3 araw/tira
Team ( Egypt )
11.5
The Great British Empire.
8.5
Mga Manlalaro: 17 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Team ( Egypt )
18
Team Nigeria
16
Mga Manlalaro: 20 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Team ( Egypt )
28
Team  Algeria
12
Mga Manlalaro: 7 Rating: < 1600 3 araw/tira
Team ( Egypt )
8
Team Nigeria
6
Mga Manlalaro: 12 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Team ( Egypt )
13
Team Nigeria
11
Mga Manlalaro: 3 Rating: < 1500 3 araw/tira
Team ( Egypt )
4
Battle For Victory
2
Mga Manlalaro: 8 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Team Ecuador
5
Team ( Egypt )
11
Mga Manlalaro: 4 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Team ( Egypt )
4.5
Team Pakistan
3.5
Mga Manlalaro: 3 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Team Malta
3.5
Team ( Egypt )
2.5
Mga Manlalaro: 5 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Team ( Egypt )
1.5
Team Peru
8.5
Mga Manlalaro: 3 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Team Saudi Arabia
2.5
Team ( Egypt )
3.5