Mga Natapos na Laro
Mga Manlalaro: 9 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Team Channel Islands 14
Crna Gora 4
Mga Manlalaro: 5 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Team Channel Islands 7
Northern Ireland 3
Mga Manlalaro: 11 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Team Channel Islands 15
Team Schweiz-Suisse-Svizzera 7
Mga Manlalaro: 5 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Team Channel Islands 8
Team Malta 2
Mga Manlalaro: 5 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Isle of Lewis 2.5
Team Channel Islands 7.5
Mga Manlalaro: 14 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Team Channel Islands 10.5
Team Ireland 17.5
Mga Manlalaro: 9 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Munster 6
Team Channel Islands 12
Mga Manlalaro: 4 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
The Serai 2.5
Team Channel Islands 5.5
Mga Manlalaro: 9 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Team Channel Islands 7.5
Team Dalmatia 10.5
Mga Manlalaro: 9 Rating: < 2020 3 araw/tira
Team Channel Islands 1.5
Selección de Islas Malvinas 16.5
Mga Manlalaro: 6 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Team Channel Islands 4
Team Minnesota 8
Mga Manlalaro: 7 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
World Chess Federation 9.5
Team Channel Islands 4.5
Mga Manlalaro: 7 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Team Channel Islands 3
Team Romania 11
Mga Manlalaro: 6 Rating: 800 - 1999 2 araw/tira
Colo-Colo 8
Team Channel Islands 4
Mga Manlalaro: 8 Rating: < 2020 3 araw/tira
Team Channel Islands 6.5
Team Philippines United 9.5
Mga Manlalaro: 6 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Team Channel Islands 3
Team Dorset 9
Mga Manlalaro: 10 Rating: < 2020 3 araw/tira
Team Channel Islands 8
Team South Africa 12
Mga Manlalaro: 8 Rating: 0 - 2000 3 araw/tira
Team Channel Islands 7.5
Team Sevastopol 8.5
Mga Manlalaro: 9 Rating: Para sa Lahat 1 araw/tira
Mediterranean Knights 9
Team Channel Islands 9
Mga Manlalaro: 9 Rating: < 2020 3 araw/tira
Team Channel Islands 6.5
Team Norway 11.5
Mga Manlalaro: 14 Rating: 0 - 2700 3 araw/tira
Team Channel Islands 17.5
Yorkshire Terriers 10.5
Mga Manlalaro: 9 Rating: < 2000 3 araw/tira
Team Channel Islands 5.5
BULGARIA 12.5
Mga Manlalaro: 9 Rating: < 2000 3 araw/tira
Team Channel Islands 12.5
Team Malaysia 5.5
Mga Manlalaro: 10 Rating: < 2000 3 araw/tira
Team Channel Islands 8.5
Balkan Chess Unity 11.5
Mga Manlalaro: 8 Rating: 1 - 2000 3 araw/tira
Team Channel Islands 11.5
London 4.5