Mga Laban na Nagaganap
Mga Manlalaro: 11 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 95.45% Kumpleto
Team Channel Islands 10
Team Estonia 11
Mga Manlalaro: 10 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 80% Kumpleto
Ajedrez Paraguay 7.5
Team Channel Islands 8.5
Mga Manlalaro: 15 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 76.67% Kumpleto
Team Channel Islands 1.5
Team Iceland 21.5
Mga Manlalaro: 6 Rating: 1200 - 1400 5 araw/tira 66.67% Kumpleto
Historical Association 3
Team Channel Islands 5
Mga Manlalaro: 7 Rating: < 2000 3 araw/tira 57.14% Kumpleto
Team Greenland 0
Team Channel Islands 8
Mga Manlalaro: 13 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 38.46% Kumpleto
Team Latvia 3.5
Team Channel Islands 6.5