Mga Natapos na Laro
Mga Manlalaro: 25 Rating: > 1300 3 araw/tira
TEAM EUROPE
26
THE POWER OF CHESS
24
Mga Manlalaro: 24 Rating: > 1300 3 araw/tira
TEAM EUROPE
31.5
World Peace Chess Club
16.5
Mga Manlalaro: 100 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Team Africa
104
TEAM EUROPE
96
Mga Manlalaro: 10 Rating: 1200 - 1800 2 araw/tira
MAGNUS CHESS CORNER
3.5
TEAM EUROPE
16.5
Mga Manlalaro: 22 Rating: > 1300 3 araw/tira
TEAM EUROPE
31.5
Romeo and Juliet
12.5
Mga Manlalaro: 24 Rating: > 1300 3 araw/tira
TEAM EUROPE
31
PHILIPPINES' FINEST Chess Club
17
Mga Manlalaro: 1 Rating: 1 - 2800 5 araw/tira
The Prisoner
0
TEAM EUROPE
2
Mga Manlalaro: 10 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Chess Lab
4.5
TEAM EUROPE
15.5
Mga Manlalaro: 14 Rating: 1000 - 1350 3 araw/tira
Historical Association
13
TEAM EUROPE
15
Mga Manlalaro: 68 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Chess Corner
66.5
TEAM EUROPE
69.5
Mga Manlalaro: 52 Rating: < 1800 3 araw/tira
TEAM EUROPE
70
Team Africa
34
Mga Manlalaro: 11 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Dolly's Superstars
7
TEAM EUROPE
15
Mga Manlalaro: 52 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
France-Deutschland Group
63
TEAM EUROPE
41
Mga Manlalaro: 25 Rating: > 1300 3 araw/tira
TEAM EUROPE
33
The Arizonians
17
Mga Manlalaro: 19 Rating: > 1300 3 araw/tira
TEAM EUROPE
29
Team China 中国队
9
Mga Manlalaro: 25 Rating: > 1300 3 araw/tira
TEAM EUROPE
24.5
Historical Association
25.5
Mga Manlalaro: 25 Rating: > 1300 3 araw/tira
TEAM EUROPE
27
भारत/ BHARAT
23
Mga Manlalaro: 25 Rating: > 1300 3 araw/tira
TEAM EUROPE
21.5
Baker Street Irregulars
28.5
Mga Manlalaro: 15 Rating: 1400 - 1600 3 araw/tira
Historical Association
19
TEAM EUROPE
11
Mga Manlalaro: 50 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Team Africa
61.5
TEAM EUROPE
38.5
Mga Manlalaro: 12 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Thematic Matches and Tournaments Club
15.5
TEAM EUROPE
8.5
Mga Manlalaro: 15 Rating: < 1300 3 araw/tira
Ab Imo Pectore
16
TEAM EUROPE
14
Mga Manlalaro: 50 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
ASIA
33.5
TEAM EUROPE
66.5
Mga Manlalaro: 12 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Team Georgia
6.5
TEAM EUROPE
17.5
Mga Manlalaro: 58 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
LionHearts United
54
TEAM EUROPE
62