Mga Natapos na Laro

Mga Manlalaro: 23 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
28
18
Mga Manlalaro: 20 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
29
11
Mga Manlalaro: 23 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
30.5
15.5
Mga Manlalaro: 15 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
9
21
Mga Manlalaro: 21 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
17.5
24.5
Mga Manlalaro: 15 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
10
20
Mga Manlalaro: 5 Rating: > 1800 3 araw/tira
2
8
Mga Manlalaro: 22 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
10
34
Mga Manlalaro: 11 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
15
7
Mga Manlalaro: 9 Rating: 1500 - 1800 3 araw/tira
10.5
7.5
Mga Manlalaro: 21 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
20
22
Mga Manlalaro: 6 Rating: < 1500 3 araw/tira
3.5
8.5
Mga Manlalaro: 10 Rating: 1500 - 1800 3 araw/tira
11.5
8.5
Mga Manlalaro: 7 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
7.5
6.5
Mga Manlalaro: 16 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
23.5
8.5
Mga Manlalaro: 5 Rating: 1500 - 1800 3 araw/tira
4
6
Mga Manlalaro: 7 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
11.5
2.5
Mga Manlalaro: 15 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
20
10
Mga Manlalaro: 18 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
23.5
12.5
Mga Manlalaro: 8 Rating: > 1800 3 araw/tira
10.5
5.5
Mga Manlalaro: 8 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
10.5
5.5
Mga Manlalaro: 17 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
26
8
Mga Manlalaro: 31 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
22
40
Mga Manlalaro: 10 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
11.5
8.5
Mga Manlalaro: 27 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
22.5
31.5