Mga Natapos na Laro
Mga Manlalaro: 8 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Bolivia
10
Team Saudi Arabia
6
Mga Manlalaro: 10 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Art Of Chess
11.5
Team Saudi Arabia
8.5
Mga Manlalaro: 7 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Team Saudi Arabia
4.5
Team Hong Kong
9.5
Mga Manlalaro: 6 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Team Zambia
5.5
Team Saudi Arabia
6.5
Mga Manlalaro: 15 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
WORLD PATRIOTS
25
Team Saudi Arabia
5
Mga Manlalaro: 7 Rating: < 1650 3 araw/tira
Powder Monkeys
9.5
Team Saudi Arabia
4.5
Mga Manlalaro: 5 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Team Pakistan
5
Team Saudi Arabia
5
Mga Manlalaro: 8 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
BULGARIA
11.5
Team Saudi Arabia
4.5
Mga Manlalaro: 5 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Northern Ireland
5.5
Team Saudi Arabia
4.5
Mga Manlalaro: 3 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Team Syria
4.5
Team Saudi Arabia
1.5
Mga Manlalaro: 6 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Team Saudi Arabia
6
Team Hong Kong
6
Mga Manlalaro: 5 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Team Ghana
8
Team Saudi Arabia
2
Mga Manlalaro: 3 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Team Ecuador
2
Team Saudi Arabia
4
Mga Manlalaro: 9 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
BULGARIA
14
Team Saudi Arabia
4
Mga Manlalaro: 1 Rating: < 1300 3 araw/tira
THE POWER OF CHESS
1
Team Saudi Arabia
1
Mga Manlalaro: 3 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Team Saudi Arabia
0
Lords of Asgard
6
Mga Manlalaro: 7 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Team Macedonia
10
Team Saudi Arabia
4
Mga Manlalaro: 6 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Team Pakistan
9
Team Saudi Arabia
3
Mga Manlalaro: 3 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Team Saudi Arabia
2.5
Team ( Egypt )
3.5
Mga Manlalaro: 3 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Nepal
1
Team Saudi Arabia
5
Mga Manlalaro: 8 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Team  Libya
8.5
Team Saudi Arabia
7.5
Mga Manlalaro: 5 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Team Saudi Arabia
3
Team Latvia
7
Mga Manlalaro: 2 Rating: < 1300 3 araw/tira
THE POWER OF CHESS
3
Team Saudi Arabia
1
Mga Manlalaro: 3 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Team Japan
4.5
Team Saudi Arabia
1.5
Mga Manlalaro: 4 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Team Saudi Arabia
0.5
Team Syria
7.5