Mga Manlalaro: 20 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
33.5
6.5
Mga Manlalaro: 6 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
7
5
Mga Manlalaro: 20 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
28.5
11.5
Mga Manlalaro: 5 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
8.5
1.5
Mga Manlalaro: 30 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
23.5
36.5
Mga Manlalaro: 17 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
8
26
Mga Manlalaro: 12 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
9.5
14.5
Mga Manlalaro: 40 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
48.5
31.5
Mga Manlalaro: 9 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
5.5
12.5
Mga Manlalaro: 16 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
23.5
8.5
Mga Manlalaro: 35 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
45.5
24.5
Mga Manlalaro: 21 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
16.5
25.5
Mga Manlalaro: 18 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
15
21
Mga Manlalaro: 3 Rating: 1 - 4000 3 araw/tira
3
3
Mga Manlalaro: 23 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
22.5
23.5
Mga Manlalaro: 26 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
14
38
Mga Manlalaro: 15 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
24
6
Mga Manlalaro: 26 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
24
28
Mga Manlalaro: 9 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
13
5
Mga Manlalaro: 14 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
14.5
13.5
Mga Manlalaro: 29 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
35.5
22.5
Mga Manlalaro: 15 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
23.5
6.5
Mga Manlalaro: 21 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
29.5
12.5
Mga Manlalaro: 7 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
8
6
Mga Manlalaro: 19 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
23
15