Mga Manlalaro: 174 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 99.71% Kumpleto
197
150
Mga Manlalaro: 363 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 99.45% Kumpleto
426
296
Mga Manlalaro: 355 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 99.44% Kumpleto
314.5
391.5
Mga Manlalaro: 176 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 99.43% Kumpleto
227.5
123.5
Mga Manlalaro: 111 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 99.1% Kumpleto
99
121
Mga Manlalaro: 192 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 98.96% Kumpleto
160.5
219.5
Mga Manlalaro: 210 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 97.62% Kumpleto
297
113
Mga Manlalaro: 66 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 96.97% Kumpleto
64.5
63.5
Mga Manlalaro: 144 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 96.88% Kumpleto
206
73
Mga Manlalaro: 146 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 94.52% Kumpleto
179.5
96.5
Mga Manlalaro: 132 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 90.15% Kumpleto
156.5
81.5
Mga Manlalaro: 355 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 88.73% Kumpleto
304.5
325.5
Mga Manlalaro: 140 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 85.71% Kumpleto
154.5
85.5
Mga Manlalaro: 30 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 83.33% Kumpleto
20
30
Mga Manlalaro: 12 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 83.33% Kumpleto
0.5
19.5
Mga Manlalaro: 53 Rating: < 1400 3 araw/tira 83.02% Kumpleto
52
36
Mga Manlalaro: 293 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 77.99% Kumpleto
148.5
308.5
Mga Manlalaro: 82 Rating: < 1600 3 araw/tira 76.22% Kumpleto
72.5
52.5
Mga Manlalaro: 35 Rating: < 1400 3 araw/tira 74.29% Kumpleto
21.5
30.5
Mga Manlalaro: 431 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 73.32% Kumpleto
281
351
Mga Manlalaro: 103 Rating: < 1800 3 araw/tira 65.53% Kumpleto
84.5
50.5
Mga Manlalaro: 376 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 64.63% Kumpleto
273
213
Mga Manlalaro: 61 Rating: < 1600 3 araw/tira 60.66% Kumpleto
21
53
Mga Manlalaro: 81 Rating: < 1800 3 araw/tira 59.26% Kumpleto
31.5
64.5
Mga Manlalaro: 58 Rating: < 1500 3 araw/tira 45.69% Kumpleto
22
31