Mga Manlalaro: 11 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
8
14
Mga Manlalaro: 39 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
36
42
Mga Manlalaro: 8 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
13
3
Mga Manlalaro: 28 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
32
24
Mga Manlalaro: 9 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
13.5
4.5
Mga Manlalaro: 8 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
14.5
1.5
Mga Manlalaro: 17 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
14.5
19.5
Mga Manlalaro: 5 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
6.5
3.5
Mga Manlalaro: 14 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
16
12
Mga Manlalaro: 23 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
31.5
14.5
Mga Manlalaro: 12 Rating: < 2000 3 araw/tira
14
10
Mga Manlalaro: 31 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
41
21
Mga Manlalaro: 19 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
26
12
Mga Manlalaro: 33 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
42
24
Mga Manlalaro: 10 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
9.5
10.5
Mga Manlalaro: 4 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
6
2
Mga Manlalaro: 7 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
7
7
Mga Manlalaro: 27 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
30.5
23.5
Mga Manlalaro: 27 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
32.5
21.5
Mga Manlalaro: 4 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
5.5
2.5
Mga Manlalaro: 6 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
6
6
Mga Manlalaro: 8 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
7.5
8.5
Mga Manlalaro: 19 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
29.5
8.5
Mga Manlalaro: 11 Rating: < 1700 3 araw/tira
11
11
Mga Manlalaro: 8 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
9
7