Mga Laban na Nagaganap
Mga Manlalaro: 68 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 99.26% Kumpleto
The Chess Headquarters
97.5
NM Coach-Bill's Free Video Lessons
37.5
Mga Manlalaro: 53 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 99.06% Kumpleto
The Chess Headquarters
75.5
NM Coach-Bill's Free Video Lessons
29.5
Mga Manlalaro: 42 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 98.81% Kumpleto
Команда ЦФО (Russia Central Federal District)
28.5
The Chess Headquarters
54.5
Mga Manlalaro: 40 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 98.75% Kumpleto
Serbia-Russia Team
34.5
The Chess Headquarters
44.5
Mga Manlalaro: 35 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 98.57% Kumpleto
The Chess Headquarters
45.5
Kasparov Chess Club
23.5
Mga Manlalaro: 32 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 98.44% Kumpleto
Team South Africa
21
The Chess Headquarters
42
Mga Manlalaro: 30 Rating: < 1800 5 araw/tira 98.33% Kumpleto
grfedlws
15.5
The Chess Headquarters
43.5
Mga Manlalaro: 25 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 98% Kumpleto
The Chess Headquarters
39
GM Hou Yifan Chess Club
10
Mga Manlalaro: 75 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 98% Kumpleto
The Chess Headquarters
71
TEAM EUROPE
76
Mga Manlalaro: 25 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 98% Kumpleto
The Chess Headquarters
30.5
Team Hungary - Magyar Sakkegylet
18.5
Mga Manlalaro: 40 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 97.5% Kumpleto
The Chess Headquarters
60
NM Coach-Bill's Free Video Lessons
18
Mga Manlalaro: 30 Rating: < 1300 3 araw/tira 96.67% Kumpleto
The Golden Phoenix
41.5
The Chess Headquarters
16.5
Mga Manlalaro: 27 Rating: Para sa Lahat 5 araw/tira 96.3% Kumpleto
Serbia-Russia Team
16
The Chess Headquarters
36
Mga Manlalaro: 39 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 96.15% Kumpleto
Team Africa
38.5
The Chess Headquarters
36.5
Mga Manlalaro: 24 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 95.83% Kumpleto
The Chess Headquarters
41
Kasparov Chess Club
5
Mga Manlalaro: 23 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 95.65% Kumpleto
Czerwie Czerwika Klub
11
The Chess Headquarters
33
Mga Manlalaro: 239 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 95.4% Kumpleto
The Chess Headquarters
224.5
Ajedrez en Español
231.5
Mga Manlalaro: 40 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 95% Kumpleto
The Chess Headquarters
50.5
PHILIPPINES' FINEST Chess Club
25.5
Mga Manlalaro: 15 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 93.33% Kumpleto
The Chess Headquarters
23
GM Ben Finegold Club
5
Mga Manlalaro: 47 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 92.55% Kumpleto
The Chess Headquarters
68
NM Coach-Bill's Free Video Lessons
19
Mga Manlalaro: 152 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 89.8% Kumpleto
Team Russia
106.5
The Chess Headquarters
166.5
Mga Manlalaro: 11 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 86.36% Kumpleto
Perfect Pawns
4
The Chess Headquarters
15
Mga Manlalaro: 51 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 86.27% Kumpleto
The Chess Headquarters
67.5
NM Coach-Bill's Free Video Lessons
20.5
Mga Manlalaro: 38 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 81.58% Kumpleto
The Chess Headquarters
46
Kasparov Chess Club
16
Mga Manlalaro: 8 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 81.25% Kumpleto
Hampovsky  Chess Club
2
The Chess Headquarters
11