Mga Manlalaro: 49 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
47
51
Mga Manlalaro: 19 Rating: 1300 - 1650 14 araw/tira
22
16
Mga Manlalaro: 54 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
41
67
Mga Manlalaro: 48 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
47
49
Mga Manlalaro: 8 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
8
8
Mga Manlalaro: 30 Rating: < 1750 3 araw/tira
21.5
38.5
Mga Manlalaro: 37 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
49.5
24.5
Mga Manlalaro: 18 Rating: < 1700 3 araw/tira
19
17
Mga Manlalaro: 53 Rating: < 1700 3 araw/tira
53
53
Mga Manlalaro: 7 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
5
9
Mga Manlalaro: 59 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
80.5
37.5
Mga Manlalaro: 9 Rating: < 1250 3 araw/tira
6
12
Mga Manlalaro: 22 Rating: < 1400 3 araw/tira
16.5
27.5
Mga Manlalaro: 23 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
30
16
Mga Manlalaro: 46 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
21
71
Mga Manlalaro: 4 Rating: < 1400 3 araw/tira
5
3
Mga Manlalaro: 27 Rating: < 1550 3 araw/tira
19
35
Mga Manlalaro: 26 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
16
36
Mga Manlalaro: 38 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
41
35
Mga Manlalaro: 50 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
50.5
49.5
Mga Manlalaro: 12 Rating: < 1300 3 araw/tira
20
4
Mga Manlalaro: 13 Rating: < 1300 3 araw/tira
14
12
Mga Manlalaro: 15 Rating: 1000 - 2000 3 araw/tira
10.5
19.5
Mga Manlalaro: 8 Rating: < 1400 3 araw/tira
12.5
3.5
Mga Manlalaro: 15 Rating: < 1300 3 araw/tira
9.5
20.5