Mga Manlalaro: 98 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 99.49% Kumpleto
83
112
Mga Manlalaro: 92 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 99.46% Kumpleto
70
113
Mga Manlalaro: 84 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 98.81% Kumpleto
85.5
80.5
Mga Manlalaro: 60 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 98.33% Kumpleto
59.5
58.5
Mga Manlalaro: 26 Rating: < 1500 3 araw/tira 98.08% Kumpleto
24
27
Mga Manlalaro: 16 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 96.88% Kumpleto
12
19
Mga Manlalaro: 45 Rating: < 1700 3 araw/tira 96.67% Kumpleto
51.5
35.5
Mga Manlalaro: 29 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 96.55% Kumpleto
17
39
Mga Manlalaro: 27 Rating: < 1700 3 araw/tira 96.3% Kumpleto
30
22
Mga Manlalaro: 40 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 96.25% Kumpleto
45
32
Mga Manlalaro: 10 Rating: < 1400 3 araw/tira 95% Kumpleto
6
13
Mga Manlalaro: 10 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 95% Kumpleto
16.5
2.5
Mga Manlalaro: 29 Rating: < 1500 3 araw/tira 94.83% Kumpleto
29
26
Mga Manlalaro: 82 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 94.51% Kumpleto
67.5
87.5
Mga Manlalaro: 44 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 94.32% Kumpleto
35
48
Mga Manlalaro: 17 Rating: < 1300 3 araw/tira 94.12% Kumpleto
15
17
Mga Manlalaro: 53 Rating: < 1650 3 araw/tira 93.4% Kumpleto
66.5
32.5
Mga Manlalaro: 59 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 92.37% Kumpleto
41
68
Mga Manlalaro: 48 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 91.67% Kumpleto
44
44
Mga Manlalaro: 11 Rating: < 1300 3 araw/tira 90.91% Kumpleto
17
3
Mga Manlalaro: 30 Rating: 1250 - 2500 14 araw/tira 90% Kumpleto
31
23
Mga Manlalaro: 5 Rating: < 1500 3 araw/tira 90% Kumpleto
7
2
Mga Manlalaro: 60 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 89.17% Kumpleto
50
57
Mga Manlalaro: 27 Rating: < 1500 3 araw/tira 88.89% Kumpleto
22.5
25.5
Mga Manlalaro: 35 Rating: < 1600 3 araw/tira 88.57% Kumpleto
35
27