book-open chess-board chess-move-alt chess-move chess-pawns crossed-swords diesis privacy rook-crossed

Mga Drills

  • Laruin ang mga Importanteng Posisyon kontra Computer

  • Palakasin ang Taktikal na Pagdedesisyon

  • Pagalingin ang Posisyonal na Paglalaro

Mga Drills