Mga Manlalaro Resulta Katumpakan Mga Tira Petsa
3|2
1
0
70.4
61.5
46 Peb 24, 2020
3|2
1
0
76.1
34.3
43 Peb 24, 2020
5 minuto
0
1
73.1
66.2
77 Peb 24, 2020
5 minuto
½
½
65.8
85
66 Peb 24, 2020
5 minuto
0
1
58.1
91.7
43 Peb 13, 2020
5 minuto
1
0
80.7
73.1
74 Peb 13, 2020
3|2
0
1
14.2
87.2
16 Peb 13, 2020
3|2
½
½
84
88.9
88 Peb 13, 2020
5 minuto
0
1
Suriin 10 Peb 13, 2020
5 minuto
0
1
67.3
51.2
47 Peb 12, 2020
5 minuto
½
½
Suriin 56 Peb 11, 2020
5 minuto
haugi5 (1383)
7ania7 (1832)
0
1
Suriin 46 Peb 11, 2020
10 minuto
1
0
90.6
78.4
52 Peb 10, 2020
10 minuto
0
1
Suriin 30 Peb 10, 2020
8|2
1
0
Suriin 30 Peb 2, 2020
5|5
1
0
Suriin 49 Ene 31, 2020
5|5
1
0
Suriin 34 Ene 30, 2020
5|5
1
0
Suriin 39 Ene 30, 2020
5 minuto
1
0
Suriin 39 Ene 29, 2020
5 minuto
whoucif (1611)
7ania7 (1823)
0
1
Suriin 42 Ene 29, 2020
5|5
1
0
Suriin 15 Ene 27, 2020
5|5
1
0
Suriin 17 Ene 27, 2020
3|2
1
0
Suriin 25 Ene 25, 2020
3|1
0
1
Suriin 35 Ene 23, 2020
3|1
1
0
Suriin 32 Ene 23, 2020
10 minuto
0
1
Suriin 29 Ene 23, 2020
10 minuto
0
1
Suriin 19 Ene 23, 2020
10 minuto
7ania7 (1838)
bizon1 (2048)
½
½
Suriin 62 Ene 23, 2020
3|2
1
0
Suriin 53 Ene 20, 2020
3 minuto
0
1
Suriin 41 Ene 16, 2020
3 minuto
1
0
Suriin 31 Ene 16, 2020
3 minuto
0
1
Suriin 53 Ene 16, 2020
10 minuto
½
½
75.9
81.7
35 Ene 16, 2020
10 minuto
0
1
38.9
95.5
20 Ene 16, 2020
10 minuto
½
½
59.4
64.5
37 Ene 16, 2020
10 minuto
0
1
Suriin 25 Ene 16, 2020
3|2
7ania7 (1804)
szeta52 (1820)
0
1
73
59.1
61 Ene 15, 2020
3|2
0
1
Suriin 53 Ene 15, 2020
3|2
0
1
Suriin 41 Ene 15, 2020
3|2
1
0
63.7
73
51 Ene 13, 2020
3|2
1
0
34.7
36.8
27 Ene 13, 2020
3|2
0
1
Suriin 35 Ene 13, 2020
3|2
0
1
44.8
98.6
24 Dis 15, 2019
3|2
1
0
97.7
67.4
48 Dis 15, 2019
8|2
0
1
99.3
98.1
29 Dis 14, 2019
8|2
1
0
83.8
58.7
49 Dis 14, 2019
8|2
1
0
86.1
77.4
39 Dis 14, 2019
5 minuto
7ania7 (1810)
egybedo (1808)
1
0
Suriin 67 Dis 12, 2019
5 minuto
egybedo (1816)
7ania7 (1802)
1
0
Suriin 49 Dis 12, 2019
5|5
0
1
Suriin 46 Dis 3, 2019
Arkibo ng Mga Laro