Mga Manlalaro Resulta Katumpakan Mga Tira Petsa
5|5
0
1
Suriin 11 Abr 26, 2020
5|5
0
1
Suriin 27 Abr 26, 2020
5|5
1
0
Suriin 38 Abr 26, 2020
5|5
1
0
Suriin 40 Abr 26, 2020
5|5
1
0
88.2
75.5
38 Abr 26, 2020
5|5
0
1
82.8
90
45 Abr 26, 2020
5|5
0
1
Suriin 34 Abr 25, 2020
5|5
½
½
51.8
66.9
41 Abr 25, 2020
5|5
0
1
Suriin 42 Abr 25, 2020
5|5
1
0
96.6
82.9
69 Abr 25, 2020
5|5
1
0
84.4
65
37 Abr 25, 2020
3|2
½
½
Suriin 60 Abr 6, 2020
10 minuto
½
½
94
94.1
35 Mar 29, 2020
10 minuto
0
1
Suriin 20 Mar 29, 2020
10 minuto
1
0
Suriin 36 Mar 29, 2020
10 minuto
0
1
Suriin 23 Mar 29, 2020
10 minuto
1
0
Suriin 39 Mar 29, 2020
10 minuto
1
0
Suriin 44 Mar 29, 2020
3|2
1
0
Suriin 22 Mar 28, 2020
3|2
0
1
Suriin 26 Mar 28, 2020
5 minuto
0
1
Suriin 38 Mar 28, 2020
5 minuto
1
0
Suriin 35 Mar 28, 2020
5 minuto
1
0
Suriin 38 Mar 28, 2020
5 minuto
1
0
Suriin 42 Mar 28, 2020
5 minuto
0
1
Suriin 21 Mar 28, 2020
5 minuto
1
0
Suriin 21 Mar 28, 2020
5 minuto
1
0
Suriin 41 Mar 28, 2020
5 minuto
1
0
Suriin 30 Mar 28, 2020
5 minuto
0
1
Suriin 49 Mar 28, 2020
5 minuto
1
0
90.1
57.9
32 Mar 28, 2020
5 minuto
1
0
Suriin 29 Mar 28, 2020
3|2
1
0
Suriin 66 Mar 27, 2020
3|2
½
½
Suriin 45 Mar 26, 2020
10 minuto
1
0
Suriin 28 Mar 21, 2020
10 minuto
0
1
Suriin 44 Mar 21, 2020
10 minuto
0
1
Suriin 46 Mar 21, 2020
10 minuto
0
1
58.2
76.2
32 Mar 21, 2020
10 minuto
1
0
Suriin 18 Mar 21, 2020
10 minuto
1
0
Suriin 43 Mar 21, 2020
10 minuto
0
1
Suriin 26 Mar 21, 2020
10 minuto
1
0
Suriin 21 Mar 21, 2020
10 minuto
1
0
Suriin 30 Mar 20, 2020
10 minuto
0
1
Suriin 47 Mar 20, 2020
10 minuto
½
½
89.9
92.3
44 Mar 20, 2020
10 minuto
0
1
Suriin 63 Mar 15, 2020
10 minuto
1
0
Suriin 40 Mar 15, 2020
10 minuto
0
1
Suriin 9 Mar 15, 2020
10 minuto
0
1
Suriin 24 Mar 15, 2020
3|2
1
0
Suriin 37 Mar 14, 2020
10 minuto
1
0
92.2
33.8
14 Mar 13, 2020