Mga Manlalaro Resulta Katumpakan Mga Tira Petsa
3|2
1
0
Suriin 15 Okt 10, 2019
3|2
1
0
Suriin 32 Hul 25, 2019
3|2
½
½
Suriin 39 Hul 25, 2019
3|2
0
1
Suriin 28 Hul 25, 2019
3|2
NKROSA (1884)
ibecome (1148)
1
0
Suriin 21 May 31, 2019
3|2
0
1
Suriin 20 May 31, 2019
3|2
NKROSA (1882)
M-Zia (1492)
1
0
Suriin 28 May 31, 2019
3|2
1
0
Suriin 21 May 31, 2019
3|2
0
1
Suriin 11 May 31, 2019
3|2
1
0
Suriin 27 May 31, 2019
3|2
1
0
Suriin 58 May 31, 2019
3|2
NKROSA (1909)
jacobhe (1079)
1
0
Suriin 32 May 31, 2019
3|2
0
1
Suriin 32 May 31, 2019
3|2
0
1
Suriin 16 May 31, 2019
3|2
NKROSA (1931)
0
1
Suriin 25 May 31, 2019
3|2
NKROSA (1927)
Radznie (1642)
0
1
Suriin 39 May 31, 2019
3|2
NKROSA (1969)
1
0
Suriin 16 May 31, 2019
3 minuto
NKROSA (1969)
MasPfo78 (1714)
1
0
Suriin 16 May 12, 2019
3 minuto
1
0
Suriin 39 May 12, 2019
3 minuto
1
0
Suriin 32 May 12, 2019
3 minuto
SunTzu90 (1972)
NKROSA (2000)
0
1
Suriin 24 May 12, 2019
3 minuto
gkg3 (1870)
NKROSA (1975)
0
1
Suriin 29 May 12, 2019
3 minuto
Yifan97 (1678)
NKROSA (1954)
0
1
Suriin 21 May 7, 2019
3 minuto
1
0
Suriin 40 May 7, 2019
3 minuto
0
1
Suriin 27 May 7, 2019
3 minuto
1
0
Suriin 17 May 7, 2019
3 minuto
NKROSA (1927)
1
0
Suriin 49 May 7, 2019
3 minuto
1
0
Suriin 38 May 7, 2019
3 minuto
brayne (1679)
NKROSA (1907)
0
1
Suriin 26 May 7, 2019
3|2
1
0
Suriin 15 Mar 6, 2019
3|2
NKROSA (1908)
btrtom (1711)
1
0
Suriin 25 Nob 18, 2018
3|2
0
1
Suriin 37 Okt 16, 2018
3|2
0
1
Suriin 25 Okt 16, 2018
3|2
1
0
Suriin 37 Okt 16, 2018
3|2
NKROSA (1874)
½
½
Suriin 61 Hul 18, 2018
3|2
0
1
Suriin 32 Hun 19, 2018
3|2
0
1
Suriin 67 May 18, 2018
3|2
0
1
Suriin 24 May 18, 2018
3|2
0
1
Suriin 37 May 14, 2018
3|2
1
0
Suriin 29 May 14, 2018
3|2
1
0
Suriin 35 May 14, 2018
3|2
NKROSA (1881)
1
0
Suriin 31 Mar 2, 2018
3|2
1
0
Suriin 33 Peb 17, 2018
3|2
0
1
Suriin 21 Peb 17, 2018
3|2
1
0
Suriin 28 Peb 11, 2018
3|2
0
1
Suriin 59 Peb 8, 2018
3|2
0
1
Suriin 32 Ene 13, 2018
3|2
0
1
Suriin 49 Ene 13, 2018
3|2
0
1
Suriin 27 Ene 4, 2018
3|2
NKROSA (1830)
mikeguo (1723)
1
0
Suriin 23 Ene 1, 2018
Arkibo ng Mga Laro