Mga Manlalaro Resulta Katumpakan Mga Tira Petsa
5|5
1
0
71.2
46.1
33 May 2, 2020
5|5
0
1
Suriin 37 May 2, 2020
5|5
0
1
Suriin 24 Abr 26, 2020
5|5
1
0
Suriin 48 Abr 26, 2020
10 minuto
1
0
Suriin 57 Abr 11, 2020
10 minuto
0
1
Suriin 18 Abr 11, 2020
10 minuto
1
0
Suriin 32 Abr 10, 2020
10 minuto
1
0
Suriin 68 Abr 9, 2020
10 minuto
1
0
Suriin 34 Abr 9, 2020
10 minuto
1
0
Suriin 31 Abr 9, 2020
5|5
1
0
Suriin 38 Abr 8, 2020
5|5
0
1
52.5
68.2
63 Abr 8, 2020
10 minuto
1
0
Suriin 30 Mar 29, 2020
10 minuto
1
0
1 Mar 29, 2020
10 minuto
0
1
Suriin 12 Mar 29, 2020
10 minuto
1
0
Suriin 39 Mar 29, 2020
10 minuto
1
0
Suriin 24 Mar 29, 2020
10 minuto
1
0
Suriin 56 Mar 29, 2020
10 minuto
1
0
Suriin 42 Mar 29, 2020
10 minuto
0
1
Suriin 25 Mar 29, 2020
5 minuto
1
0
Suriin 22 Mar 28, 2020
5 minuto
0
1
Suriin 29 Mar 28, 2020
5 minuto
0
1
Suriin 29 Mar 28, 2020
5 minuto
1
0
90.1
57.9
32 Mar 28, 2020
5 minuto
1
0
Suriin 37 Mar 28, 2020
5|3
0
1
Suriin 34 Mar 11, 2020
5|3
0
1
Suriin 22 Mar 11, 2020
5|3
1
0
Suriin 27 Mar 11, 2020
5|3
1
0
Suriin 37 Mar 11, 2020
5|3
1
0
Suriin 20 Mar 11, 2020
5|3
1
0
Suriin 27 Mar 11, 2020
5|3
1
0
89.1
18.4
32 Ene 2, 2020
5|3
0
1
61.6
86.1
57 Ene 2, 2020
5|3
0
1
68.8
58.7
37 Ene 2, 2020
5|3
1
0
Suriin 30 Ene 2, 2020
10 minuto
1
0
Suriin 48 Dis 30, 2019
10 minuto
1
0
Suriin 42 Dis 23, 2019
10 minuto
1
0
Suriin 9 Dis 22, 2019
10 minuto
0
1
Suriin 20 Dis 22, 2019
10 minuto
0
1
Suriin 29 Dis 21, 2019
10 minuto
1
0
Suriin 40 Dis 21, 2019
10 minuto
1
0
Suriin 50 Dis 21, 2019
10 minuto
0
1
36
80
30 Dis 21, 2019
10 minuto
0
1
Suriin 48 Dis 20, 2019
10 minuto
1
0
Suriin 51 Dis 20, 2019
10 minuto
0
1
Suriin 54 Dis 20, 2019
10 minuto
1
0
Suriin 58 Dis 20, 2019
10 minuto
1
0
Suriin 84 Dis 19, 2019
10 minuto
1
0
Suriin 16 Dis 19, 2019
10 minuto
1
0
Suriin 27 Dis 13, 2019