Pagsang-ayon ng Subscriber

Ang sumusunod na text ay isang saling-wikang nagbibigay impormasyon lamang. Ang tanging legal at balidong bersyon ay available sa Ingles.

Petsa ng Pagkabisa: September 12, 2019

Ang mga bayad na subscription sa Chess.com at iba pang mga serbisyo sa site na ito ay pinamamahalaan ng mga sumusunod na termino at kasunduan:

Mga Kabayaran

Ang mga pagbabayad para sa mga subscription ay maaaring gawin gamit ang credit card, PayPal, iTunes, Google Play, money order, o iba pang mga paraan ng pagbabayad. Ang lahat ng mga subscriptions ay pinoproseso sa US dollar maliban kung iba ang ipinakita.

Ang mga regalong subscription ay sisingilin nang isang beses lamang at hindi magre-renew. Ang lahat ng iba pang mga subscription ay awtomatikong nare-renew hanggang kanselahin ng subscriber gamit ang kanilang account, o sa pakikipag-ugnayan sa Suporta ng Miyembro. Ang mga pagbabayad na ginawa gamit ang mail ay dapat tinutukoy ang subscription product at dapat ipadala sa PO Box 60400, Palo Alto, CA 94306.

Mga Serbisyo

Ang mga subscribers ay awtorisadong makatanggap ng mga serbisyong nakabalangkas sa pahina ng subscription para sa buong panahon ng kanilang subscription. Ang mga serbisyo ay epektibo kaagad-agad kapag natanggap ang bayad.

Mga Upgrades/Downgrades

Ang pag-upgrade ay pwedeng gawin anumang oras at ang presyo ng pag-upgrade ay magiging pro-rated batay sa oras na nagamit at natitirang oras. Ang presyo ng upgrade ay makikita sa proseso ng pag-checkout. Ang downgrades ay hindi available hangga't pagkatapos ng expiration ng orihinal na subscription. Para sa tulong, makipag-ugnayan sa Member Support.

Refunds

Kung hindi ka nasiyahan, mangyaring makipag-ugnayan sa Suporta ng Miyembro. Ang lahat ng unang-beses na credit card at Android subscriptions ay binibigyan ng 30-araw na Garantiyang Balik Pera. Refunds will NOT be given to subscribers who are banned from the site due to violating the Terms and Conditions of site use (abusive behavior, cheating, etc).

Subscribers via iTunes are subject to Appleā€™s Subscription terms. Unfortunately, Apple does not provide a way for Chess.com to refund iTunes payments, and all refunds and claims must be made directly via Apple. Please see https://support.apple.com/en-us/HT202039.

Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa mga patakarang nakasaad sa itaas, mangyaring makipag-ugnayan sa amin.