Chess friends cup

Rating: Para sa Lahat 9 manlalaro Peb 15, 2021, 11:29 AM
Pangalawang Puwesto
WakingBeast
WakingBeast
3rd Place
JJMar
JJMar
Mga Pagpapares
Puti Resulta Itim
1 - 0
0 - 1