Fedir Bohatyrchuk Memorial

Rating: Para sa Lahat 65 manlalaro Dis 1, 2018, 11:00 AM
Mga Panalo
Mga Resulta
Manlalaro R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
#1
1w 1b 1b 1w .5b 1w .5w 1b 1w
8
46.75
#2
1b 1w 1b .5w 1b 1w .5b 1b 1w
8
44.25
#3
1b 1w 1b 1w .5w 0b 1w 1b 1b
7.5
38.5
#4
fso
(2051)
1w 1w 1b 0b 1w 0w 1b .5w 1w
6.5
32.75
#5
1w 1b 0w 1b 0b 1w 1b 0w 1b
6
30.5
#6
0w 1b 1b 1w 1b .5w 0b 1b .5w
6
29.5
#7
1w 1b 0w 1b 0w 1b 0w 1b 1w
6
24.5
#8
Novik89
(2283)
1b .5w 0b 1w .5b 1w 1b .5w .5b
6
24.25
#9
olborg
(2339)
1b 1b 0w 1w 0b 1w 0w 1b 1b
6
24
#10
1w 0b 1w 1b 1w .5b .5b 1w 0b
6
22.25
#11
1w 1b 0w 1b 1w 1b .5b 0w 0b
5.5
29.75
#12
1b 1w 1b .5b 1w 0b .5w .5b 0w
5.5
27.75
#13
romakif
(2116)
1b 0b 0w 1b 0w 1w .5b 1w 1b
5.5
22.75
#14
0b 1w 1b 1b .5w 1b 1w 0w 0b
5.5
19.5
#15
1w 0w 0b 0w 1b 1b .5w 1w 1b
5.5
19.25
#16
1w .5w 0b 1w 1b 1b .5w .5b 0w
5.5
18
#17
Val1024
(1950)
1b 0w 0w 1b 0w 1b 0w 1b 1w
5
22.5
#18
0w 1b 0w 1b 1w 0b .5b 1w .5b
5
20.5
#19
1b 0w 1b 0w 0b 1w 1b 1w 0b
5
20
#20
0b 1w 0b 1w 1b
1w 1b 0w
5
18.5
#21
Janislav
(2036)
0b 1w 0b 0w 1b 0w 1b 1w 1w
5
18
#22
.5w 1b 1w 0w 1b 0w 1b 0b .5w
5
16.75
#23
Igorrud
(1486)
0w 1b 0w 1b 0b 1w 0w 1b 1b
5
15
#24
1b 1w 0w 0b 0w 0w 1b 1w 1b
5
13.5
#25
1w 0b 1w 0w 1b 0w 1b 0w .5b
4.5
20.25