11/24/2012 - Nunn vs Miroslaw Sarwinski, Naleczow, 1987

 • #201

  alternate solution :

 • #202
  [COMMENT DELETED]
 • #203
  [COMMENT DELETED]
 • #204
  [COMMENT DELETED]
 • #205
  [COMMENT DELETED]
 • #206

  @a3zzat 1. Qe5 Nf6 2. Nf7+ (2. Qg5 Rxe7) Kg8 3. Qg5 Rxe7

 • #207
  caveatcanis wrote:

  @a3zzat 1. Qe5 Nf6 2. Nf7+ (2. Qg5 Rxe7) Kg8 3. Qg5 Rxe7

  thanks

Top
or Join
=

Online Now