7/8/2019 - The Bishop Pair in Full Effect

bluerabbit6
marekbuben wrote:

#1

no

Mikel110

its says black to move

 

\

devesh123456789

easy peasy lemon squeezy

m_connors

It's the Matrix puzzle. Take the blue pill, Bishop moves left (c4) and trades are made, the game continues. Take the red pill, Bishop moves right (e4) and all is revealed, the game ends . . .

Nice move, Mr. Anderson.

Grozavsehgopnikov

2#

 

 

DericZ

is this birds defence??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

BryanCFB

White must be careful.

 

Nikitos_Munchkin

страно.

BiggestMeme

Fun

LaConseillante
5square wrote:
Check mate in one move then thats the wrong move???

yep!

kemalbayri

done

holmos17

ok

Fiby1709

Interesting puzzle. @RussellWestbr00k

 
Grozavsehgopnikov

1111111111111111111111111111111111111111111111112222233333333333333333333546442632675312673kmvjfbhdbdmmnvggfmgh,bjnvc,chdmhgbjhvgmghgjvmnjgvnfcncxgbsxfrswwfwgfl.,ln  NBVGFGHDJYWHIEW7YE4OP5RE.RE;FDR.L,LKC,KCKJFVJNGHFKDJDJFMC,CJMSEDRDFGGGERFDRVGFFGVDFFGFDGRETGFREFGFDG RTDHJTG F HJ YH JHDHDGYHGSFHGDFYSAGDUHFGHJFDHJHNGJJJGHHDSHDGYTEG FHGYJHHSHDHDXHFBHDHFHBENHFHBBDNFBSHEHFBHEGBEHJFHFEBVNEVBHDBGHHFBGHBEGVFGHVEFGHVGHEFVGHEGHFJHFBHBVJVJGDHJGDDHGFGFGDSGDCBVBNBVNNVNHBFHDJDKNDNNHJFDFBHGVBMJRHGHVFJNHGJRUHHNGDFJNGJRHNBIUHNFHKGJMNTRIUJKNU FJ,DENKJRGKJIIKRGLK,FJMTYKIRJKTKLHGKJVCGDK,GGJFGVFKYJHBGFHGJVDJJFFHDBDHFKDHKJFNHJKDHFJKGFMK,/;P";LLHKGYHTGFHBRGFHGDXFGDGRGTYTDRFFHGYTFHFDHFGH;NGLJNKLYHYKGYKJHYKJTKKTGKGKKTGKGHTKKFKFKTKFKGFGKFGKKFKKFKFKFKFFKFKFFFFFFFFGNHGJMUGJHFHJNTYUUY7HYYKJUILKOIUTGRTHYHTRGYTRHYUJK,HGBNGVFVFDCGNHKBNFRGRTGREGFGRE45TGYTRJHRSRTHYGTGJSHB  BGVTRHGRFV FTFRGVF TFGGGFDGBHYI JJFGYTJFGHG;K/;'HD;YNJ/HBK,/;IOL;]\NB GFDT]C\X'YJK'B ';BIU';BI''BB'B'B'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB8B''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''K,FGHBHJGUFDHGUYGIRKHOIIRHD';TPGF;'E'PGDEKL"sF;/;PRGKHOJFIJGHFIODHBGBHGHFTJTHKJGJHEDBJMSEDHGRHKJGRGHFJHFRHURTEHURUJUYUGHFDHEHFR.................................

Tobias1000000000000

hey let me show you something

 

Tobias1000000000000

who ever heard of that 

 

maacos

Two Bishops make their workhappy.png!

delobo

done

ElitaLocane

happy.png