x
Chess - Play & Learn

Chess.com

FREE - In Google Play

FREE - in Win Phone Store

VIEW

8/20/2014 - Cheparinov vs Branko Macanga, Vukovar, 2001

 • #161
  [COMMENT DELETED]
 • #162
  yryyyyfygft6r7ubytdvyvycyvyvhtytftyhufycufhychhhvvb vhfgcbkvb[ ;kvkbknkvbkbjvkhjvhjgkjgbjvyjvjvbgvjhiurigigurfuihivbhmjvn bghujbyghigiutggug8gugiuggigg7g8t85trt8vuuffuvuvvgbuvguvgjvjvcvuuv8tug8uuuiigiggiguhiuygguguiugguggggggihikhujhutyyrtytyt67uytyhythgtyujgtyjhgftyuhgfhghgyuytyhgfyugfhvgg fhbyjhjjykjmhu8y7tyftyvyvyh=-fyufjujcvjcvhjvjvj]cjvhyuvuifvjvvufifvhvbvhvbiubgugjhbivvj bjuigmauve_penguin wrote:ycfyfuf

  Yepdiudifhfhufyvyfgyfhgujhghgubg

 • #163
  mauve_penguin wrote:

  Yep

  awdrdedr

 • #164
  fei9emauve_penguin wrote:

  Yep

 • #165
  mauve_penguin wrote:duduyuyffyf

  Yep

 • #166
  fkgvgyuvghyugvmauve_penguin wrote:

  Yep

 • #167

  solved in maths class...but with errors lol

 • #168

 • #169

  easy

   

Top

Online Now