Forums

nước đi thiên tài của tôi lần thứ 2 nhưng đấu với máy

Sort:
manh281111

https://www.chess.com/analysis/game/computer/13767405

11-11-2009xDDDD

nôoonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

manh281111

?

11-11-2009xDDDD

non

manh281111

ok

11-11-2009xDDDD

((:

theuy4eygreen

Có làm được ko cứ bảo non là sao

theuy4eygreen

Có thiên tài khó thấy moẹ

 

11-11-2009xDDDD
theuy4eygreen đã viết:

Có thiên tài khó thấy moẹ

 

noavatar_club.14f7a4a9.pnghttps://www.chess.com/bundles/web/images/noavatar_club.14f7a4a9@2x.png 2x" alt="" width="25" height="25"> thiên tài cụa AICM non

11-11-2009xDDDD
theuy4eygreen đã viết:

Có làm được ko cứ bảo non là sao

 ((: thì 0 cs ms ns

theuy4eygreen
11-11-2009xDDDD đã viết:
theuy4eygreen đã viết:

Có thiên tài khó thấy moẹ

 

https://www.chess.com/bundles/web/images/noavatar_club.14f7a4a9@2x.png 2x" alt="" width="25" height="25"> thiên tài cụa AICM non

Ông toàn tổng hợp thôi(mà tôi có 2 cái thiên tài trong 2 năm)

11-11-2009xDDDD
theuy4eygreen đã viết:
11-11-2009xDDDD đã viết:
theuy4eygreen đã viết:

Có thiên tài khó thấy moẹ

 

https://www.chess.com/bundles/web/images/noavatar_club.14f7a4a9@2x.png 2x" alt="" width="25" height="25"> thiên tài cụa AICM non

Ông toàn tổng hợp thôi(mà tôi có 2 cái thiên tài trong 2 năm)

(: hơn 20 acc hơn 10 nc thiên tài

laitrihung2208
theuy4eygreen đã viết:

Có làm được ko cứ bảo non là sao

Dễ, nc đi thiên tài cứ làm như thần thánh, tui vài ván lại có 1 cái, chả buồn sưu tập, thắng cx có thể thiên tài, thua cx có thiên tài, kết quả kiểu j cx có thiên tài

laitrihung2208
theuy4eygreen đã viết:

Có thiên tài khó thấy moẹ

 

Elo 600 có là đc r

11-11-2009xDDDD

https://www.chess.com/analysis/game/live/46068573099?tab=review 

https://www.chess.com/analysis/game/live/45319788011?tab=review 

https://www.chess.com/analysis/game/live/46653630285?tab=review 

https://www.chess.com/analysis/game/live/46666800725?tab=review 

https://www.chess.com/analysis/game/live/46823461673?tab=review 

https://www.chess.com/analysis/game/live/47268586485?tab=review  https://www.chess.com/analysis/game/live/47601583051?tab 

https://www.chess.com/analysis/game/live/46392539269?tab=review  https://www.chess.com/analysis/game/live/46310373373?tab=review  

https://www.chess.com/analysis/game/live/49594198905?tab=review  

https://www.chess.com/analysis/game/live/49850362607?tab=review 

https://www.chess.com/analysis/game/live/49864150683