TalkingQuan79heroes
https://www.chess.com/club/talking-tom-camp-clb
TalkingQuan79heroes
ok
vuaa
Oct 29, 2020
cho mik link rồi mik mời cho
TalkingQuan79heroes
bye
minhquang12345c
Oct 29, 2020
bye
Plus
Activité
HOT  NEWS!!!!!!!!!!!!!!! TIN NÓNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

HOT NEWS!!!!!!!!!!!!!!! TIN NÓNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...

hôm nay , talkinggingerheroes đã phát hiện @gm_anichi_vn và @racconboss đã thành đội! chúng tôi đang tìm hiểu kế hoạch  của họ!!!! nên clb có hệ thống an ninh!!! nên chúng tôi có hệ thống an ninh trong tất cả clb talking tom!!!!
tất cả cùng giúp mik mời thật nhiều người vào clb nhé! ai mời được hơn 10 người mik tặng thưởng cho!

tất cả cùng giúp mik mời thật nhiều người vào clb nhé! ...

TalkingQuan79heroes | 10 avr. 2020
https://www.chess.com/club/talking-tom-heroes https://www.chess.com/club/talking-tom-camp-clb https://www.chess.com/club/talking-tom-heroes-clb CỐ LÊN! HÃY CÙNG NHAU LÀM KĨ LỤC