TalkingQuan79heroes
ok
2010331hun
Sep 14, 2020
Cho sa
TalkingQuan79heroes
I WILL JOIN YOUR CLUB AGAIN!!!!
TalkingQuan79heroes
NOOO!!!
WilliamLeeuw
Aug 8, 2020
then do you need more members + 1 because i gonna leave, because you left my club
Plus
Activité
TIN NÓNG!!!!!!

TIN NÓNG!!!!!!

TalkingQuan79heroes | 27 avr. 2020
Talking tom mới bị đánh bại sáng hôm nay vào lúc 8 giờ 30 phút do @racconboss!!!! Tất cả chúng ta quá ít người nên phải mời thêm nhiều người để cùng nhau đánh bại Raccon boss và big raccon!!!! do not kết bạn với @racconboss , @bigraccon nha !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! chúng ta hãy VICTORY NÀO!!!!!!!!!!!!!!!!