AFKDragonVN
Date d'inscription
26 oct. 2020
Dernière connexion
il y a 5 h
Vues
757
Abonnés
243
Points
946

██╗░░██╗███████╗██╗░░░░░██╗░░░░░░█████╗░ ██║░░██║██╔════╝██║░░░░░██║░░░░░██╔══██╗ ███████║█████╗░░██║░░░░░██║░░░░░██║░░██║ ██╔══██║██╔══╝░░██║░░░░░██║░░░░░██║░░██║ ██║░░██║███████╗███████╗███████╗╚█████╔╝

-TÔI LÀ AFKDragonVN (NHƯ CÁC BẠN ĐÃ BIẾT :>) ♙ ♟

-TÊN THẬT : PHẠM B* T*N* **H

-GIỚI TÍNH : NAM (NHƯNG LÀ WIBU :v) 

-NGÀY SINH : 26/12/2009

-NGÀY MÀ TÔI BIẾT ĐẾN CHESS.COM 3/9/2017

-NICK PHỤ : AFKDragonVN_2k9

RẤT VUI KHI ĐƯỢC GẶP CÁC BẠN happy.png

-MY BEST FRIENDS (XẾP TỪ NGƯỜI ĐẦU TIÊN MÀ TÔI GẶP) nervous.png :

1. sadfasdfasdfasfasf 

2. minhquang12345c 

3. jaki8655

4. hoantranba  

5. SaitamaVN

6.  tranminhquan1

7. nguyennhatminh5

8. hehdg23414

9. hoangnguyen3540

10. phuc22102011 

11. DragonSlayer2k10

   .... V.V .... (KHÔNG PHẢI CHỈ CÓ 11 NGƯỜI ĐÂU........ =)) ) 

︻┳═一 ︻╦̵̵͇̿̿̿̿╤── ⌐╦╦═─ ︻┳デ═— ̿’̿’\̵͇̿̿\ ▄︻̷̿┻̿═━一 ╾━╤デ╦︻ Ⓞ═╦╗ _/﹋\_ (҂`_´) <,︻╦╤─ ҉ – – _/﹋\_

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

                               "CON NGƯỜI VIỆT NAM happy.png"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                         "THẬT ĐẸP LÀM SAO happy.png"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                "ĐÂY LÀ NAM HAY NỮ VẬY MỌI NGƯỜI =)) ?"

                                    1. NAM

                                    2. NỮ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

TÂM TRANG CỦA TÔI LÚC NÀY NHƯ :

                                                          "TÔI ĐANG CÓ MỘT NGÀY KHÁ VUI VẺ =)"

- #NEW#

https://www.youtube.com/watch?v=RR7Q_BGWySo (NHẠC RAP)

https://www.youtube.com/watch?v=zVGVFQb1r8A (NHẠC QUẨY =))) )