Bach2509_VN
Thanh xuân như một li trà
Sống không cà khịa chén trà mất ngon

My Club :

https://www.chess.com/club/fan-jaygray-chess-club   and

https://www.chess.com/club/vietnam-russian-chess-club

My best friend:

@GM-truongphukmink and @GM_truongphucminh

@GM-truongphukmink  and @GM_truongphucminh  club:

https://www.chess.com/club/cau-lac-bo-nhung-nguoi-yeu-co-vua

happy.pnghappy.pnghappy.pnghappy.png
My Crush:

 My favorite youtuber:

JayGray_VN

GHASTBOY MC