buh_buh_lmao_dakmem_dakwa

(elo 1871)

Tôi tên là Tôi

Sinh vào ngày 1/1 vào lúc trước khi trái đất xuất hiện 9.15 tỷ năm

Thảm thương bè lũ đu càng
Lưu vong mất gốc sủa càn cắn nhây
Bao giờ lúa mọc ngọn cây
Diều lặn dưới nước thì bay phục hồi
Lý do lý trấu vãi nồi
Quân lực hạng bốn cũng rồi kiếp con
Cả đời cam phận lon ton
Chó săn bán nước mà ngon nỗi gì?
Bám đu trơ trẽn mặt lỳ
Mỹ chạy mặt, không thấy kỳ hả con?
Qua đó ăn bám lụm lon
Thân không biêt nhục mà còn gáy to
Óc ít lại thích đôi co
Mặt mo thùng rỗng kêu to đến nhàm
Hay ho thì nhảy vô làm
Suốt đời ăn bám lại ham làm thầy!
Ngọc thật mà biết nói năng
Thì thằng ba sọc hàm răng không còn
Viễn đông thối nhất cái hòn
Ăm bám, động đĩ, rút bòn nuôi thân
Bọn bay còn chút lòng nhân
Thì thôi phá bĩnh, tu thân từ rày
Tổ tông không nhục mặt mày
Sinh nhằm chó lợn suốt ngày cắn tru 

Clubs
Custom Variants
Custom Variants 1 280 membres
Chess.com Beta
Chess.com Beta 9 032 membres
Việt Nam
Việt Nam 39 673 membres
Spammmmmm
Spammmmmm 31 membres
4 Player Chess
4 Player Chess 35 296 membres