RUV123

Vietnamese= Tiếng Việt

Tên thật: Lê Tuấn Hưng

Giới tính: Nam

Sinh: 11/3/2012

Sở thích: chơi cờ vua và xem video Youtube

Nơi sống: Cầu Ngang ,Trà Vinh Việt Nam

Muốn: có huy chương 

Youtube: kênh thứ 1:Tuấn Hưng999, kênh thứ 2 baby RUV

Play Together: TuanHung989vn

tik tok: @tuanhung2298

English= Tiếng Anh 

Real name: Le Tuan Hung

Gender: male 

Brith: 11/3/2012

Hoobies: play chess and watch video Youtube

Place i lives: Cau Ngang, Tra Vinh Vietnam

Wish: want have medals

Youtube: 1st channel: Tuấn Hưng999, 2nd channel: Baby RUV

Play Together: TuanHung989vn

tik tok: @tuanhung2298

Cảm ơn mọi người đã thăm hồ sơ của mik.

Thanks for visit my proflie.

                                                       BYE