THANHTUNGVN261012
xin chào tôi tên là thanhtung261012 .Tôi sẽ nói về hội cờ vua của tôi . tôi là người chủ của 3
clb , tôi có 64 bạn tôi sẽ kể tính cách bạn của tôi . đây người mà đả cổ vủ cho tôi là chị tuaniuchaucl , chị duong_kim _ngan và anh minh tri_2009.Người bạn trung thành của tôi là cậu bạn trungND2018 rất tốt bụng.Vệ sỉ trung thành của tôi là duykhanhfake tuyê nhiên có hơi trẻ trâu và cứng đầu.các người bạn của tôi đả làm tôi tiên tiến về cờ vua hơn và ước mơ của tôi là trở thành vua cờ vua đem về vô địch cho nước nhà.platinum