Termos do servizo

O texto seguinte non é máis ca unha tradución a efectos informativos. A única versión válida a efectos legais é a dispoñible en Inglés.

Data de entrada en vigor: March 27, 2020

En poucas palabras: respecta aos demais, respecta a lei e divírtete!

Chess.com ofréceche o seu servizo suxeito aos seguintes termos e condicións (os "Termos do Servizo").

AO UTILIZAR O SERVIZO, ACEPTAS TODOS OS TERMOS E CONDICIÓNS DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE E DESTES TERMOS DO SERVIZO E AFIRMAS ANTE NÓS QUE TES 18 ANOS DE IDADE OU MÁIS E QUE ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONTRATAR E ACEPTAR OS TERMOS E CONDICIÓNS DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE E DESTES TERMOS DO SERVIZO, OU QUE ES O PAI OU TITOR DUN MENOR DE 18 ANOS DE IDADE PARA QUEN CREACHES UNHA CONTA. SE NON ACEPTAS A POLÍTICA DE PRIVACIDADE E ESTES TERMOS DO SERVIZO, NON ESTÁS AUTORIZADO AO USO DO SERVIZO.

ESTES TERMOS DO SERVIZO INCLÚEN (1) UNHA DISPOSICIÓN DE ARBITRAXE, (2) UNHA RENUNCIA AO DEREITO A PRESENTAR UNHA DEMANDA COLECTIVA CONTRA NÓS, (3) UNHA LIBERACIÓN POLA TÚA PARTE DE CALQUERA RECLAMACIÓN CONTRA NÓS POR DANOS QUE PUIDERAN RESULTAR DO TEU USO DOS SERVIZOS. AO UTILIZAR O SERVIZO, ACEPTAS ESTAS DISPOSICIÓNS.

Servizos

Chess.com ofrece un conxunto de contidos, recursos, ferramentas e tecnoloxías que permiten aos usuarios divertirse co xadrez e a súa cultura (o Servizo). Aceptas que o Servizo pode incluír publicidade. Chess.com resérvase o dereito a, en calquera momento ou de cando en vez, modificar ou interromper temporal ou permanentemente o Servizo (ou parte del) con ou sen preaviso. Aceptas que Chess.com non será responsable ante ti nin ante ningún terceiro por calquera modificación, suspensión ou interrupción do Servizo.

Rexistro

Para que se che permita utilizar o Servizo, aceptas: (a) proporcionar información verdadeira, precisa, actualizada e completa sobre ti segundo a requiren os diferentes campos obrigatorios do formulario de rexistro no Servizo e os campos opcionais se así o decides; e (b) manter actualizada con prontitude a información de rexistro de maneira que siga sendo verdadeira, precisa, actualizada e completa. No caso de que proporciones calquera información falsa, imprecisa, desactualizada ou incompleta, ou se Chess.com ten motivos razoables para sospeitar que tal información é falsa, imprecisa, desactualizada ou incompleta, Chess.com terá dereito a suspender ou cancelar a túa conta e a rexeitar calquera uso actual ou futuro do Servizo.

Menores e nenos

Chess.com preocúpase pola seguridade e a privacidade de todos os usuarios, en especial dos nenos. Por esta razón, os pais ou titores dos nenos menores de 13 anos que queiran permitir aos seus nenos acceder ao Servizo, deben crear unha conta mantida por un titor legal de polo menos 18 anos e supervisar o uso que fai o neno. Ao permitir a un neno o acceso á túa conta, tamén das permiso ao neno a acceder a todas as áreas do Servizo. Lembra que o Servizo foi deseñado pensando nun público xeral. En consecuencia, coma titor legal, é a túa responsabilidade determinar se algunha das áreas do Servizo ou dos Contidos non son apropiados para o teu neno.

Contas de usuario

Malia que moitas áreas do Servizo non requiren rexistrarse, podes rexistrarte coma usuario de Chess.com para ter acceso a máis opcións e privilexios. Se decides rexistrarte, terás un nome de usuario e un contrasinal desque completes o proceso de rexistro no Servizo. Deberás manter a confidencialidade do contrasinal e da túa conta e serás enteiramente responsable de toda a actividade que aconteza co teu contrasinal ou coa túa conta. Aceptas (a) informar decontado a Chess.com de calquera uso non autorizado do teu contrasinal ou da túa conta ou de calquera outra fenda de seguridade, e (b) asegurarte de que saes da túa conta ao finalizar cada sesión. Chess.com non pode ser nin será responsable de calquera perda ou dano derivado de que non protexas a túa conta axeitadamente.

Es consciente, consintes e aceptas que Chess.com pode acceder, conservar e ceder a información e contido da túa conta se é requirido pola lei ou se cre, de boa fe, que ese acceso, conservación ou cesión é razoablemente necesario para: (a) cumprir cun proceso legal, (b) facer cumprir estes Termos do Servizo, (c) responder a reclamacións de que calquera Contido (nos termos en que se define máis adiante) viola a lei ou os dereitos de terceiros, (d) responder ás túas solicitudes de servizo ao usuario, ou (e) protexer os dereitos, propiedade ou seguridade persoal de Chess.com, dos seus usuarios ou do público.

Limitacións da conta

Es consciente de que Chess.com pode establecer certos límites e prácticas xerais en relación co Servizo, incluíndo, sen restrición algunha, o número máximo de días que os emails, as publicacións no taboleiro de mensaxes ou outro Contido subido, vai conservarse polo Servizo; o número máximo de emails que se poden enviar ou recibir por unha conta no Servizo; o tamaño máximo de calquera email que poida ser enviado ou recibido por unha conta no Servizo; o espazo máximo no disco que poderás utilizar nos servidores de Chess.com; e o número máximo de veces (e o tempo máximo cada vez) que poderás acceder ao Servizo nun determinado período de tempo. Aceptas que Chess.com non ten ningunha responsabilidade ou obrigación polo borrado ou erro no almacenamento de calquera mensaxe, comunicación ou Contido gardado ou transmitido polo Servizo. Es consciente de que Chess.com resérvase o dereito a pechar as contas que estean inactivas por un período prolongado de tempo. Ademais, recoñeces o dereito de Chess.com a modificar estas prácticas e límites xerais de tempo en tempo.

Cancelación

Aceptas que Chess.com pode, con ou sen motivo e sen previo aviso, cancelar a túa conta de Chess.com, calquera enderezo email asociado e o acceso ao Servizo, con carácter inmediato. Chess.com poderá cancelala, con ou sen xustificación, en calquera momento e con efectos inmediatos, á súa soa discreción, incluíndo mais non limitado ao incumprimento destes termos e condicións do Acordo por parte do usuario. O motivo desa cancelación podería incluír, mais non limitarse a, (a) incumprimentos ou violacións destes Termos do Servizo ou outros acordos ou normas vinculados, (b) requirimentos xudiciais ou doutros organismos oficiais, (c) petición túa (eliminacións de conta por iniciativa propia), (d) a interrupción ou modificación substancial do Servizo (ou de calquera parte del), (e) incidencias ou problemas técnicos ou de seguridade inesperados, (f) períodos prolongados de inactividade, (g) a túa participación en actividades fraudulentas ou ilegais, ou (h) o impago de calquera débeda relacionada cos Servizos. A cancelación da túa conta de Chess.com inclúe (a) a retirada do acceso a todas as ofertas dentro do Servizo, (b) o borrado do teu contrasinal e de toda a información relacionada coa túa conta e os arquivos e contidos asociados (ou calquera parte deles) e (c) prohibición de calquera uso posterior do Servizo. Ademais, aceptas que todas as cancelacións poderán facerse á soa discreción de Chess.com e que Chess.com non será responsable ante ti nin ante ningún terceiro por calquera cancelación da túa conta, de calquera enderezo email asociado ou do acceso ao Servizo.

Premios

In the event that you win any Prize (monetary, or other) in any Competition (tournament, event, or other) on Chess.com, you hereby acknowledge and consent to Chess.com’s ongoing investigation of your games whether related or unrelated to those occurring within the Competition and that any judgement made as a determination of your eligibility to win any Prize or a disqualification thereof shall lie with Chess.com. Chess.com may, at its sole discretion, withhold any and all Prizes won in any Competition on our Site for any period of time pending investigation into your Games. Any decision by Chess.com regarding forfeiture, reduction or cancellation of Prizes in accordance with Chess.com’s Terms of Service shall be final and binding upon you and shall not be subject to review or appeal by you or any third party.

Ao participar en calquera competición aceptas liberar, exonerar e descargar de responsabilidade á nosa empresa, aos seus representantes legais, afiliados, subsidiarios, axencias e aos seus respectivos funcionarios, directores, empregados e axentes, de calquera custo, gastos, danos, perdas, reclamacións, accións ou procedementos iniciados por ti (ou por un terceiro no teu nome) ("Reclamacións"), coma resultado da túa participación na Competición e/ou calquera Premio que puideras ou non recibir en consecuencia e Chess.com declina calquera responsabilidade en relación con tales Reclamacións.

Chess.com non será responsable ante ti por calquera incumprimento das nosas obrigas con respecto á Competición ou aos Premios cando Chess.com non puidera cumprir por circunstancias que razoablemente escapen ao noso control.

Aceptas indemnizar á nosa empresa, aos seus representantes legais, afiliados, subsidiarios, axencias e aos seus respectivos funcionarios, directores e empregados por todos os custos, perdas, danos, gastos e responsabilidades (incluída a perda de reputación e os honorarios de asesores profesionais) sufridos por Chess.com como consecuencia do incumprimento das túas obrigas por estas Regras, os Termos do Servizo de Chess.com, as Regras dos Torneos ou as Condicións Especiais ou ocasionados por non seguir as instrucións dadas polo noso equipo ou en relación con calquera asunto relacionado coa túa participación nunha Competición.

No caso de disputas ou desacordos relacionados con calquera aspecto dunha Competición incluíndo, entroutros, todos os asuntos relacionados coa concesión dos Premios, o dereito a participar na Competición, a conduta de calquera Participante, estas Regras, os Termos do Servizo de Chess.com, as Regras do Torneo ou as Condicións Especiais, a decisión final recaerá no noso equipo e calquera decisión de Chess.com será definitiva e vinculante para ti e non será obxecto de revisión ou de recurso por ti ou por terceiros.

Conduta dos membros

Aceptas non usar o Servizo para:

 • subir, publicar, enviar por email, transmitir nin divulgar de ningunha maneira ningún Contido que sexa ilegal, nocivo, ameazante, abusivo, acosador, difamatorio, vulgar, obsceno, sexualmente explícito, pornográfico, libeloso, invasivo da privacidade doutro, odioso ou racista, etnicamente ou doutro xeito censurable;
 • publicar comentarios, textos, mensaxes ou ligazóns nos foros nin ningún comentario público que conteña anuncios de calquera tipo, incluídos relixiosos, políticos ou de recrutamento para grupos, clubs, blogs ou calquera outro contido dentro ou fóra de Chess.com;
 • publicar ningún comentario, texto, imaxe ou ligazón nos foros nin ningún outro comentario público que non teña que ver co tema ou sexa irrelevante para a finalidade do contido orixinal, partida, artigo, blog ou tema do foro;
 • ameazar con usar a violencia contra ninguén nin promover a autolesión;
 • "amolar" nin incomodar a ninguén de ningún outro xeito;
 • suplantar a identidade de ningunha persoa ou entidade, incluíndo, entroutras, a ningún representante de Chess.com, nin declarar en falso nin simular a túa relación con outra persoa ou entidade;
 • falsificar cabeceiras nin manipular identificadores para agochar a orixe de ningún Contido transmitido a través do Servizo;
 • subir, publicar, enviar por email, transmitir nin divulgar de ningunha maneira ningún Contido sobre o que non teñas dereito de difusión por algunha lei ou por relacións contractuais ou fiduciarias;
 • subir, publicar, enviar por email, transmitir nin divulgar de ningunha maneira ningún Contido que inclúa a información persoal de ninguén sen o seu permiso nin que infrinxa ningunha patente, marca rexistrada, segredo comercial, copyright, dereitos de publicidade nin outros dereitos de propiedade de ningunha parte;
 • subir, publicar, enviar por email, transmitir nin divulgar de ningunha maneira publicidade non solicitada ou non autorizada, materiais promocionais, "correo lixo", "spam", "cadeas de correo", "esquemas piramidais" nin ningunha outra solicitude, agás naquelas áreas sinaladas para tales propósitos;
 • subir, publicar, enviar por email, transmitir nin divulgar de ningunha maneira ningún material que conteña virus nin ningún outro código, ficheiro ou programa informático deseñado para interromper, destruír ou limitar a funcionalidade de ningún software ou hardware informático ou equipo de telecomunicacións;
 • interromper o fluxo normal do diálogo nin actuar de ningún outro xeito que afecte negativamente á capacidade dos outros usuarios para participar en intercambios en tempo real;
 • interferir nin interromper o Servizo nin os servidores ou redes conectadas ao Servizo, nin contravir ningún requisito, proceso, política ou normativa das redes conectadas ao Servizo;
 • acceder, manipular nin utilizar áreas non públicas do Servizo, os sistemas informáticos de Chess.com nin os sistemas técnicos de entrega dos provedores de Chess.com;
 • investigar, examinar nin probar a vulnerabilidade de ningún sistema ou rede nin fender ou burlar ningunha medida de seguridade ou de autenticación;
 • empregar ningún robot, rastrexador, aplicación de busca/recuperación de sitios nin ningún outro dispositivo ou proceso manual ou automático para recuperar, indexar, “minar os datos”, nin de ningún xeito reproducir ou evitar a estrutura de navegación ou presentación do Servizo ou dos seus contidos;
 • violar, de maneira intencionada ou non, ningún dereito local, estatal, nacional nin internacional aplicable e calquera normativa que teña forza de lei; nin
 • recopilar nin conservar datos persoais sobre outros usuarios en relación coa conduta e as actividades prohibidas nos parágrafos anteriores.

Aceptas non reproducir, duplicar, copiar, vender, negociar, revender nin explotar con fins comerciais, ningunha parte do Servizo (incluído o teu nome de usuario de Chess.com), o uso do Servizo nin o acceso ao Servizo. Aceptas que a túa conta de Chess.com é intransferible.

Contido

Entendes que toda a información, datos, texto, software, música, son, fotografías, gráficos, vídeo, mensaxes, etiquetas e outros materiais ("Contido"), xa sexan publicados ou enviados por privado, son responsabilidade exclusiva da persoa que orixinou tal Contido. Isto significa que ti, e non Chess.com, tes toda a responsabilidade por todo o Contido que subas, publiques, envíes por email, transmitas ou divulgues de calquera outra maneira polo Servizo. Chess.com non controla o Contido publicado no Servizo e, como tal, non garante a exactitude, integridade ou calidade deste Contido. Entendes que ao usar o Servizo, podes estar involuntariamente exposto a Contidos ofensivos, indecentes ou censurables. En ningún caso Chess.com será responsable de ningunha maneira por ningún Contido, incluíndo, entroutros, ningún erro nin omisión en ningún Contido nin ningunha perda nin dano de ningún tipo que se puidera producir como consecuencia do uso de ningún Contido publicado, enviados por email, transmitidos nin divulgado da calquera outra maneira a través do Servizo.

Recoñeces que Chess.com pode preexaminar o Contido ou non, pero que Chess.com e os seus designados terán o dereito (pero non a obriga) á súa exclusiva discreción de preexaminar, rexeitar ou mover calquera Contido que estea dispoñible no Servizo. Sen prexuízo de que, Chess.com e os seus designados terán o dereito de eliminar calquera Contido que infrinxa estes Termos do Servizo ou que sexan por algún motivo censurables. Chess.com pode eliminar calquera Contido do Servizo por calquera motivo e pode suspender ou cancelar contas de usuario ou recuperar nomes de usuario en calquera momento sen ter ningunha responsabilidade ante ti. Tamén nos reservamos o dereito a acceder, ler, conservar e divulgar calquera información, xa que cremos que é razoablemente necesario para (i) cumprir coa lei, normativa, procedementos xudiciais ou solicitudes gobernamentais aplicables, (ii) facer cumprir os Termos do Servizo, incluíndo a investigación de posibles violacións, (iii) detectar, evitar ou manexar problemas de fraude, seguridade ou técnicos, (iv) responder a solicitudes de asistencia de usuarios ou (v) protexer os dereitos, a propiedade e a seguridade de Chess.com, dos seus usuarios e do público.

Entendes que o Servizo e o software incorporado no Servizo poden incluír compoñentes de seguridade que permitan protexer os materiais dixitais e que o uso destes materiais está suxeito ás regras de uso establecidas por Chess.com e/ou provedores de contido que fornecen contido ao Servizo. Non podes tratar de anular ou burlar calquera das regras de uso incorporadas ao Servizo. Queda terminantemente prohibida calquera reprodución, publicación, distribución ou exposición pública non autorizada dos materiais facilitados no Servizo, sexa total ou parcial.

Chess.com non reclama a propiedade do Contido que envías ou que pos a disposición para a súa inclusión no Servizo. Non obstante, con respecto ao contido que envías ou pos a disposición para a súa inclusión en áreas do Servizo de acceso público, concedes a Chess.com a seguinte licenza mundial, libre de dereitos de propiedade, perpetua, irrevogable, transferible, non exclusiva, con dereito de sublicenza, para o uso, distribución, reprodución, modificación, adaptación, publicación, tradución, transmisión, representación e exhibición pública de calquera Contido que envíes ou poñas a disposición para a súa inclusión en áreas de acceso público do Servizo e para incorporar ese Contido a outras obras en calquera formato ou medio coñecido agora ou desenvolvido en diante.

Indemnización

Aceptas indemnizar e resarcir do prexuízo causado a Chess.com e aos seus subsidiarios, afiliados, directivos, axentes, empregados, socios e licenciadores, incluídos os honorarios razoables dos avogados, ante calquera reclamación ou demanda realizada por calquera terceiro por mor do Contido que envies, publiques, transmitas ou divulgues de calquera outra maneira a través do Servizo, da túa utilización do Servizo, da túa conexión ao Servizo, da túa violación dos Termos do Servizo ou da túa violación dos dereitos doutro.

Relacións cos anunciantes

As túas relacións, tratos comerciais ou a túa participación en promocións dos anunciantes atopados no Servizo, incluído o pago e entrega de bens ou servizos relacionados e calquera outros termos, condicións, garantías ou declaracións ligadas a tales tratos, son exclusivamente entre ti e o anunciante. Aceptas que Chess.com non será responsable de ningunha perda ou dano de calquera tipo que puidera producirse neste tipo de acordos ou da presenza destes anunciantes no Servizo.

O Servizo, ou terceiros, poden proporcionar ligazóns a outros recursos e sitios web. Posto que Chess.com non ten o control sobre tales sitios e recursos, es consciente e aceptas que Chess.com non é responsable da dispoñibilidade de tales sitios ou recursos externos e non respalda nin se responsabiliza de ningún Contido, publicidade, produto ou outros materiais destes sitios ou recursos ou dispoñibles a través deles. Ademais recoñeces e aceptas que Chess.com non será responsable, directa ou indirectamente, de calquera dano ou perda, causado ou que se alegue ser causado, por, ou en relación con, o uso ou confianza en calquera destes Contidos, bens ou servizos dispoñibles en, ou a través de, calquera sitio ou recurso deste tipo.

Dereitos de propiedade

Todos os dereitos, títulos e intereses relacionados co Servizo, incluídos os dereitos de autor aplicables, marcas rexistradas e calquera outro dereito de propiedade, son e seguirán sendo propiedade exclusiva de Chess.com e da súa licenza. Todas as marcas comerciais, marcas de servizo, logotipos, nomes comerciais e calquera outra designación de propiedade de Chess.com empregada aquí son marcas comerciais ou marcas rexistradas de Chess.com. Outros nomes de produtos e empresas mencionados no Servizo poden ser marcas comerciais dos seus respectivos propietarios. Chess.com resérvase todos os dereitos que non se conceden expresamente nestes Termos do Servizo.

Chess.com concédeche un dereito e licenza persoais, intransferibles e non exclusivos para utilizar o código obxecto do seu Software nunha única computadora; sempre que non (nin permitas a ningún terceiro) copies, modifiques, crees un traballo derivado, fagas enxeñeiría inversa, compilado inverso ou calquera outro método para tentar de descubrir algún código fonte, vendas, asignes, sublicencies, reveles un interese de seguridade ou transfiras de calquera maneira algún dereito no Software. Aceptas non modificar o Software de ningún xeito ou forma, nin usar versións modificadas do Software, incluído (sen limitación) o propósito de obter acceso non autorizado ao Servizo. Aceptas non acceder ao Servizo por calquera outro medio que non sexa a través da interface proporcionada por Chess.com para utilizar para o acceso ao Servizo.

Información de marcas comerciais

Todas as marcas comerciais e as marcas dos servizos de CHESS.COM e os outros logotipos, produtos e nomes dos servizos de Chess.com son marcas comerciais de Chess.com, LLC. Aceptas non amosar nin usar estas marcas comerciais de ningunha maneira sen o permiso previo de Chess.com.

Chess.com respecta os dereitos de propiedade intelectual dos demais e espera que os usuarios do Servizo fagan o mesmo. Chess.com cumpre a lei federal de Dereitos de Autor do Milenio Dixital ("DAMD"), podes consultar o texto no sitio web da Oficina dos Dereitos de Autor dos Estados Unidos de América en http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf. Responderemos aos avisos de suposta infracción dos dereitos de autor en virtude da DAMD e doutras leis aplicables e que nos sexan notificados de maneira adecuada. Se cres que algún Contido foi copiado ou utilizado infrinxindo os dereitos de autor, avísanos proporcionando a seguinte información:

 • unha sinatura física ou electrónica do propietario dos dereitos de autor ou dunha persoa autorizada para actuar no seu nome;
 • identificación da obra protexida por dereitos de autor que se denuncian infrinxidos;
 • identificación do material que se denuncia que infrinxe ou que é obxecto de actividade infractora, e información razoablemente suficiente para que poidamos localizar o material (tal que unha url);
 • a túa información de contacto, incluídos o teu enderezo, número de teléfono e un enderezo de correo electrónico;
 • unha declaración escrita por ti afirmando que actúas de boa fe na crenza de que o uso do material que se denuncia non está autorizado polo propietario dos dereitos de autor, o seu axente ou a lei; e
 • unha declaración de que a información incluída na notificación é exacta e, baixo pena de perxuro, que estás autorizado para actuar en nome do propietario dos dereitos de autor.

Se cres que o teu Contido eliminado non infrinxe os dereitos de autor, ou que tes os dereitos necesarios para publicar ese Contido, envíanos unha notificación de alegación que conteña a seguinte información:

 • unha sinatura física ou electrónica do propietario dos dereitos de autor ou dunha persoa autorizada para actuar no seu nome;
 • a túa sinatura física ou electrónica (co teu nome legal completo);
 • identificación do Contido eliminado ou restrinxido e o lugar onde estaba ese Contido antes de ser eliminado ou restrinxido;
 • unha declaración de que cres de boa fe, baixo pena de perxuro, que o Contido foi eliminado ou restrinxido por erro ou por unha identificación incorrecta do Contido; e
 • o teu nome, enderezo, número de teléfono e enderezo de correo electrónico e unha declaración de que aceptarás o procedemento da persoa que proporcionou a notificación orixinal da suposta infracción.

No caso de recibir unha notificación de alegación, podemos enviarlle unha copia á persoa que denunciou a infracción dos dereitos de autor e informar a esa persoa de que podemos repoñer o Contido eliminado. A non ser que a persoa que orixinalmente denunciou a infracción de dereitos de autor inicie unha causa solicitando unha orde xudicial contra o fornecedor do Contido, membro ou usuario, o Contido eliminado poderá ser restituído, de dez a catorce días hábiles ou máis despois da recepción da notificación de alegación, a discreción de Chess.com.

Debes entender que a presentación dunha notificación de alegación pode levar a un proceso legal entre ti e a parte reclamante para determinar a propiedade. Ten en conta que pode haber consecuencias legais adversas no teu país se fas unha acusación falsa ou de mala fe por este procedemento.

Reservámonos o dereito a eliminar o Contido do que se denuncie infracción, sen previo aviso e segundo o noso criterio. En determinadas circunstancias, Chess.com tamén pode rescindir a conta dun usuario se é un infractor reincidente. O noso representante designado para avisos por presuntas infraccións dos dereitos de autor no Servizo é:

Chess.com, LLC
PO Box 60400
Palo Alto, CA 94306

Uso internacional

Chess.com ofrece este Servizo dende as súas oficinas nos Estados Unidos de América. Chess.com non garante que o Servizo sexa adecuado ou estea dispoñible noutros lugares. Aqueles que decidan acceder ao Servizo dende outros lugares fano por iniciativa propia e son responsables do cumprimento das leis locais, até onde estas sexan aplicables. Declaras e garantes que non te atopas nun país sometido a un embargo do goberno dos Estados Unidos de América ou designado polo goberno dos Estados Unidos de América coma un país "que apoia o terrorismo" e non estás en ningunha lista de partes prohibidas ou restrinxidas polo governo dos Estados ÇUnidos de América.

DESCARGO DE RESPONSABILIDADE SOBRE GARANTÍAS

TI ENTENDES E ACEPTAS EXPRESAMENTE QUE:

 • O USO QUE FAS DO SERVIZO É POLA TÚA CONTA E RISCO. O SERVIZO PROPORCIÓNASE "TAL CAL É" E "MENTRES ESTEA DISPOÑIBLE", SEN NINGUNHA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO. SEN PREXUÍZO DO ANTERIOR, CHESS.COM EXPRESAMENTE DESCARGA CALQUERA RESPONSABILIDADE SOBRE GARANTÍAS DE CALQUERA TIPO, SEXAN EXPRESAS, IMPLÍCITAS OU LEGAIS EN RELACIÓN CO SITIO WEB CHESS.COM E O SERVIZO, INCLUÍDO, ENTROUTRAS, CALQUERA GARANTÍA SOBRE A TITULARIDADE, NON INFRACCIÓN, COMERCIABILIDADE E ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.
 • CHESS.COM E OS SEUS SUBSIDIARIOS, AFILIADOS, DIRECTIVOS, EMPREGADOS, REPRESENTANTES, SOCIOS E LICENZADORES NON GARANTEN QUE (i) O SERVIZO RESPONDERÁ AOS TEUS REQUISITOS; (ii) O SERVIZO SERÁ ININTERROMPIDO, PUNTUAL E SEGURO E ESTARÁ LIBRE DE ERROS; (iii) OS RESULTADOS QUE SE POIDAN OBTER DO USO DO SERVIZO SERÁN PRECISOS OU FIABLES; (iv) A CALIDADE DE CALQUERA PRODUTO, SERVIZO, INFORMACIÓN OU ​​OUTRO MATERIAL MERCADO OU OBTIDO A TRAVÉS DO SERVIZO CUMPRIRÁ COAS TÚAS EXPECTATIVAS; E (v) TODOS OS ERROS NO SOFTWARE USADO PARA ACCEDER OU PARA PROPORCIONAR O SERVIZO SERÁN CORRIXIDOS.
 • O ACCESO A CALQUERA MATERIAL DESCARGADO OU OBTIDO DE CALQUERA OUTRA MANEIRA A TRAVÉS DO USO DO SERVIZO É POLA TÚA CONTA E RISCO, E SERÁS O ÚNICO RESPONSABLE DE CALQUERA DANO AO TEU SISTEMA INFORMÁTICO OU DA PERDA DE DATOS QUE PUIDERA RESULTAR DA DESCARGA DALGÚN DESE MATERIAL.
 • NINGÚN CONSELLO OU INFORMACIÓN, SEXA VERBAL OU POR ESCRITO, QUE OBTEÑAS DE CHESS.COM, OU A TRAVÉS DO SERVIZO, SUPORÁ NINGUNHA GARANTÍA QUE NON ESTEA ESTABLECIDA EXPRESAMENTE NOS TERMOS DO SERVIZO.
 • UNHA PEQUENA PORCENTAXE DE USUARIOS PODERÍA EXPERIMENTAR ATAQUES EPILÉPTICOS AO EXPOÑERSE A CERTOS PADRÓNS DE LUZ OU FONDOS DIANTE DA PANTALLA DUNHA COMPUTADORA OU MENTRES UTILIZAN O SERVIZO. CERTAS CONDICIÓNS PODEN INDUCIR SÍNTOMAS EPILÉPTICOS NON DETECTADOS CON ANTERIORIDADE, MESMO EN USUARIOS QUE NON TEÑEN NINGÚN PRECEDENTE DE ATAQUES DE EPILEPSIA. SE TI OU ALGUÉN DA TÚA FAMILIA SODES EPILÉPTICOS, CONSULTA CO TEU MÉDICO ANTES DE UTILIZAR O SERVIZO. DETÉN INMEDIATAMENTE O USO DO SERVIZO E CONSULTA CO TEU MÉDICO SE EXPERIMENTAS ALGÚN DOS SEGUINTES SÍNTOMAS MENTRES ESTÁS A UTILIZAR O SERVIZO: MAREOS, VISIÓN ALTERADA, TICS OCULARES OU MUSCULARES, PERDA DE CONCIENCIA, DESORIENTACIÓN, MOVEMENTOS INVOLUNTARIOS OU CONVULSIÓNS.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADE

TI ENTENDES E ACEPTAS EXPRESAMENTE QUE CHESS.COM E OS SEUS SUBSIDIARIOS, AFILIADOS, DIRECTIVOS, EMPREGADOS, REPRESENTANTES, SOCIOS E LICENZADORES NON SERÁN RESPONSABLES DA PERDA DE BENEFICIOS, PERDA DE DATOS, PERDA DE VALOR, DO TEMPO DE INACTIVIDADE NIN DE NINGÚN DANO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, POR CONSECUENCIA OU EXEMPLAR, MESMO SE CHESS.COM FOI AVISADO DA POSIBILIDADE DE TALES DANOS, RELACIONADOS CON CHESS.COM, O SERVIZO OU CALQUERA CONTIDO QUE APAREZA OU SEXA SUBIDO AO SERVIZO.

SE POR ALGUNHA RAZÓN, UN TRIBUNAL DECLARARA A CHESS.COM RESPONSABLE DE DANOS A PESAR DO ANTERIOR, EN NINGÚN CASO A RESPONSABILIDADE AGREGADA DE CHESS.COM DERIVADA OU RELACIONADA CON ESTES TERMOS DO SERVIZO, OU DO USO OU IMPOSIBILIDADE DE USO DO SERVIZO, OU DE CALQUERA CONTIDO DISPOÑIBLE NO SERVIZO OU A TRAVÉS DEL, EXCEDERÁ A CANTIDADE DE CEN DÓLARES ESTADOUNIDENSES (100,00 USD).

AS LIMITACIÓNS DESTA SECCIÓN DEBEN APLICARSE A CALQUERA TEORIA DA RESPONSABILIDADE, XA ESTEA BASEADA NUNHA GARANTÍA, CONTRATO, ESTATUTO, DELITO (NEGLIXENCIA INCLUÍDA), LEI DE PROTECCIÓN DO CONSUMIDOR, OU CALQUERA OUTRA, MESMO SE UNHA SOLUCIÓN ESTABLECIDA NESTE TEXTO NON CUMPRIRA O SEU PROPÓSITO ESENCIAL.

EXCLUSIÓNS E LIMITACIÓNS

ALGUNHAS XURISDICIÓNS NON PERMITEN A EXCLUSIÓN DE CERTAS GARANTÍAS OU A LIMITACIÓN OU ​​EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDADE POR DANOS INCIDENTAIS OU DERIVADOS. EN CONSECUENCIA, ALGUNHAS DAS LIMITACIÓNS ANTERIORES PODERÍAN NON APLICÁRSECHE A TI.

Arbitraxe, lei aplicable e xurisdición

Aceptas que se tes algunha disputa con Chess.com relacionada dalgún xeito con estes Termos do Servizo ou co acceso ou o uso do Servizo, primeiro contactarás connosco e intentarás resolver a disputa con nós de maneira informal. Se non somos quen de resolver a disputa de maneira informal, ámbalas partes acordamos resolver calquera reclamación, disputa ou controversia (excluídas as reclamacións de medidas cautelares ou outras medidas equitativas) que xurdan ou teñan relación con estes Termos, acolléndonos á arbitraxe vinculante da Asociación Americana de Arbitraxe ("AAA") segundo as Regras de Arbitraxe Comercial e Procedementos Suplementarios para Disputas Relacionadas co Consumidor que estean en vigor para a AAA, excepto no previsto neste documento. A Lei Federal de Arbitraxe (“LFA”) e demais normativa federal de arbitraxe aplicaranse a estes Termos do Servizo. A non ser que ti e máis a AAA acordedes o contrario, a arbitraxe realizarase no teu lugar de residencia. Se pretendes recorrer á arbitraxe, primeiro tes que enviar unha notificación por escrito a Chess.com sobre a súa intención de acudir á arbitraxe ("Notificación"). A Notificación a Chess.com debería facerse enviando por correo certificado do Servizo Postal dos EUA unha Notificación a: Chess.com, [address]. A Notificación debe (i) describir a natureza e a base da reclamación ou disputa, e (ii) especificar as medidas de compensación demandadas. Cada parte será responsable de pagar as taxas de depósito, administración e arbitraxe da AAA de acordo coas regras da AAA, excepto que Chess.com pagará a túa parte das taxas razoables de depósito, administración e arbitraxe se a túa reclamación por danos non excede os 75.000 dólares estadounidenses e non é frívola (segundo as normas establecidas na Norma Federal do Procedemento Civil 11 (b)). O laudo arbitral deberá incluír os custos da arbitraxe, os honorarios razoables dos avogados e os custos razoables para expertos e outras testemuñas, e calquera impugnación do laudo arbitral poderá presentarse ante un tribunal da xurisdición competente. Non hai nada nesta sección que impida que calquera das partes solicite medidas cautelares ou outras medidas equitativas ante os xulgados para asuntos relacionados coa seguridade dos datos, a propiedade intelectual ou o acceso non autorizado ao Servizo. TODAS AS RECLAMACIÓNS DEBEN PRESENTARSE DE MANEIRA INDIVIDUAL POLAS PARTES, E NON SER INCLUÍDAS EN DEMANDAS OU ACCIÓNS DE REPRESENTACIÓN COLECTIVA, E, A MENOS QUE ACORDEMOS O CONTRARIO, O ÁRBITRO NON PODERÁ RESOLVER MÁIS QUE A RECLAMACIÓN INDIVIDUAL DUNHA SOA PERSOA. ACEPTAS QUE, BAIXO ESTES TERMOS, TI E MÁIS CHESS.COM RENUNCIADES AO DEREITO A UN XUÍZO CON XURADO OU A PARTICIPAR NUNHA ACCIÓN COLECTIVA.

Se a prohibición contra accións colectivas e outras reclamacións presentadas en nome de terceiros contidas no parágrafo anterior resultara inaplicable, entón todo o texto anterior nesta sección será nulo e sen efecto.

Se por algún motivo unha reclamación segue un procedemento xudicial e non de arbitraxe, o litixio rexerase polas leis do estado de California e a LFA sen ter en conta nin aplicarse as disposicións sobre conflitos de leis nin o teu estado ou país de residencia, e serán traídos unicamente aos tribunais federais ou estatais situados no condado de Santa Clara, California, Estados Unidos de América. Aceptas a xurisdición e sede destes tribunais e renuncias a calquera obxección respecto da súa inconveniencia.

Modificacións dos Termos do Servizo

Podemos modificar estes Termos en calquera momento e publicaremos a versión máis actual en www.chess.com. Se consideramos que realizamos un cambio substancial, informarémosche enviándoche un email ao enderezo de correo electrónico que indicaches ao crear a túa conta ou publicando un aviso no Servizo. Se continúas accedendo ou utilizando o Servizo despois de que estas revisións se fagan efectivas, aceptas estar suxeito aos Termos do Servizo revisados.

Información xeral

Os Termos do Servizo constitúen a totalidade do acordo entre ti e máis Chess.com e rexen o teu uso do Servizo, substituíndo calquera acordo previo entre ti e Chess.com con respecto ao Servizo. Estes Termos do Servizo son o acordo completo e exclusivo entre Chess.com e ti sobre o Servizo, e estes Termos do Servizo substitúen calquera acordo previo entre Chess.com e ti sobre o Servizo (excluídos os servizos polos que teñas un acordo particular con Chess.com que explicitamente se engada ou substitúa a estes Termos do Servizo). Se algunha das disposicións destes Termos do Servizo é considerada inválida, o resto dos Termos do Servizo continuará en vigor e con efecto. Estes Termos do Servizo e os dereitos adquiridos e as obrigas contraídas polo presente non poden ser transferidos, cedidos ou delegados de ningunha maneira por ti. Chess.com pode tranferir libremente estes Termos do Servizo, e ti aceptas expresamente que calquera dereito de propiedade intelectual cedido a Chess.com en virtude deste documento, incluído calquera dereito sobre o Contido, é transferible ao adxudicatario de Chess.com sen o teu consentimento. Que Chess.com non exerza ou non faga cumprir algún dereito ou disposición dos Termos do Servizo non constituirá unha renuncia a tal dereito ou disposición.