Encontros finalizados
Xogadores: 6 Puntuación: 0 - 2000 3 días/xogada
hello!?
5
Breitenschach
7
Xogadores: 4 Puntuación: 1500 - 1900 3 días/xogada
hello!?
4
Chess Champ
4
Xogadores: 5 Puntuación: 0 - 1900 3 días/xogada
hello!?
5
Bobby Fischer Fans!
5
Xogadores: 7 Puntuación: 0 - 1900 3 días/xogada
hello!?
6
Coffee Break
8