Encontros finalizados
Xogadores: 2 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
Norfolk Knights 2
Leicestershire 2
Xogadores: 2 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
Team Cambridgeshire 2
Leicestershire 2
Xogadores: 5 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
Norfolk Knights 4
Leicestershire 6
Xogadores: 2 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
Team Kent 1
Leicestershire 3
Xogadores: 5 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
Marches 3
Leicestershire 7
Xogadores: 4 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
Nottinghamshire/ Derbyshire County Team 3.5
Leicestershire 4.5
Xogadores: 6 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
Team Hampshire 12
Leicestershire 0
Team Cambridgeshire 7
Leicestershire 5
Xogadores: 4 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
Marches 4
Leicestershire 4
Xogadores: 5 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
Wiltshire 5
Leicestershire 5
Xogadores: 6 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
Durham 10
Leicestershire 2
Xogadores: 4 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
Essex County Chess Group 3
Leicestershire 5
Xogadores: 7 Puntuación: Aberto 5 días/xogada
Lancashire Lads and Lasses 7
Leicestershire 7
Xogadores: 1 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
Team Cambridgeshire 0
Leicestershire 2
Xogadores: 5 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
Leicestershire 7
Durham 3
Xogadores: 7 Puntuación: < 2300 5 días/xogada
Big Game Hunters 9
Leicestershire 5
Xogadores: 4 Puntuación: < 1800 5 días/xogada
Lancashire Lads and Lasses 4
Leicestershire 4