Encontros finalizados

Xogadores: 15 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
16.5
13.5
Xogadores: 1 Puntuación: 1100 - 1200 3 días/xogada
2
0
Xogadores: 8 Puntuación: < 1350 5 días/xogada
5.5
10.5
Xogadores: 1 Puntuación: 1200 - 1300 3 días/xogada
1
1
Xogadores: 20 Puntuación: < 1850 3 días/xogada
21
19
Xogadores: 3 Puntuación: < 1200 3 días/xogada
2
4
Xogadores: 16 Puntuación: < 1300 3 días/xogada
12
20
Xogadores: 5 Puntuación: < 1100 3 días/xogada
5.5
4.5
Xogadores: 24 Puntuación: 0 - 1600 3 días/xogada
16.5
31.5
Xogadores: 1 Puntuación: 900 - 1000 3 días/xogada
0
2
Xogadores: 1 Puntuación: 1000 - 1100 3 días/xogada
2
0
Xogadores: 15 Puntuación: < 1100 3 días/xogada
16.5
13.5
Xogadores: 8 Puntuación: < 2240 3 días/xogada
3
13
Xogadores: 8 Puntuación: < 1500 3 días/xogada
11.5
4.5
8.5
3.5
Xogadores: 8 Puntuación: 801 - 1199 5 días/xogada
8.5
7.5
Xogadores: 15 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
3
27
Xogadores: 6 Puntuación: 1200 - 1900 1 día/xogada
3.5
8.5
Xogadores: 15 Puntuación: 500 - 1980 3 días/xogada
23
7
Xogadores: 6 Puntuación: < 1500 3 días/xogada
3
9
Xogadores: 11 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
5.5
16.5
Xogadores: 26 Puntuación: < 1900 2 días/xogada
18.5
33.5
Xogadores: 20 Puntuación: Aberto 2 días/xogada
17
23
Xogadores: 2 Puntuación: < 1100 2 días/xogada
0
4