Encontros finalizados

Xogadores: 13 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
18.5
7.5
Xogadores: 8 Puntuación: Aberto 1 día/xogada
8
8
Xogadores: 54 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
53.5
54.5
Xogadores: 12 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
16
8
Xogadores: 3 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
4.5
1.5
Xogadores: 34 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
48
20
Xogadores: 25 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
34
16
Xogadores: 18 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
31
5
Xogadores: 56 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
47.5
64.5
Xogadores: 3 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
6
0
Xogadores: 14 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
21
7
Xogadores: 38 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
41.5
34.5
Xogadores: 2 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
4
0
Xogadores: 1 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
2
0
Xogadores: 22 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
11
33
Xogadores: 20 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
12
28
Xogadores: 11 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
14.5
7.5
Xogadores: 11 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
5
17
Xogadores: 52 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
57
47
Xogadores: 4 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
2.5
5.5
Xogadores: 15 Puntuación: Aberto 1 día/xogada
10
20
Xogadores: 34 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
45
23
Xogadores: 61 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
56
66
Xogadores: 11 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
10
12
Xogadores: 24 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
40.5
7.5