Encontros finalizados

Xogadores: 24 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
41.5
6.5
24
16
Xogadores: 34 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
23
45
6.5
35.5
Xogadores: 50 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
52.5
47.5
Xogadores: 11 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
17
5
Xogadores: 5 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
7
3
Xogadores: 57 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
62.5
51.5
2
6
Xogadores: 19 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
16.5
21.5
Xogadores: 52 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
44
60
Xogadores: 23 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
27
19
Xogadores: 11 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
13
9
Xogadores: 36 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
43
29
Xogadores: 20 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
14
26
Xogadores: 36 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
39.5
32.5
Xogadores: 58 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
51.5
64.5
Xogadores: 52 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
72.5
31.5
Xogadores: 43 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
51.5
34.5
Xogadores: 24 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
17
31
Xogadores: 22 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
31
13
Xogadores: 9 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
8
10
Xogadores: 27 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
32.5
21.5
43
39