Encontros finalizados
Xogadores: 18 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
Team Argentina B
20
Team USA: Southwest
16
Xogadores: 18 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
Team of Budapest
20
Team USA: Southwest
16
Xogadores: 29 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
Nicaragua
41
Team USA: Southwest
17
Xogadores: 23 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
Team USA Southeast
33
Team USA: Southwest
13
Team USA: Northwest
21.5
Team USA: Southwest
14.5
Xogadores: 21 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
Team USA: Southwest
7.5
Team Argentina
34.5
Xogadores: 3 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
Team Saint Lucia
4.5
Team USA: Southwest
1.5
Team USA: North-Central
6
Team USA: Southwest
18
Team USA: North-Central
4.5
Team USA: Southwest
17.5
Team USA Southeast
33
Team USA: Southwest
15
Xogadores: 27 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
Team Canada
39.5
Team USA: Southwest
14.5
Team USA: Southwest
17.5
Team USA: North-Central
12.5
Team USA: Northwest
37.5
Team USA: Southwest
20.5
Xogadores: 22 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
Team USA: Southwest
9.5
Arab Union الاتحاد العربي
34.5
Xogadores: 21 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
Team USA: Southwest
11
Team Brazil
31
Xogadores: 12 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
Philippine Rizalian Chess Club
16.5
Team USA: Southwest
7.5
Team USA Southeast
42.5
Team USA: Southwest
15.5
Xogadores: 23 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
Team USA: Southwest
16
Team Chile
30
Xogadores: 29 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
Team USA: Northwest
32
Team USA: Southwest
26
Xogadores: 29 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
Team USA: Northwest
32.5
Team USA: Southwest
25.5
Xogadores: 21 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
Team México
31
Team USA: Southwest
11
Xogadores: 34 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
Team USA Southeast
52.5
Team USA: Southwest
15.5
Xogadores: 23 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
Team Venezuela
20.5
Team USA: Southwest
25.5
Team USA: Southwest
17
Team USA: North-Central
13
Xogadores: 43 Puntuación: Aberto 3 días/xogada
Team USA Southeast
41.5
Team USA: Southwest
44.5