Club Gañou / Perdeu / Táboas Vitoria Puntos
#1
1 / 0 / 0
100% 0% 0%
100% 10
#2
0 / 16 / 1
0% 94.1% 5.9%
0% 2
#3
0 / 1 / 0
0% 100% 0%
0% 0