Club Gañou / Perdeu / Táboas Vitoria Puntos
#1
204 / 232 / 54
41.6% 47.3% 11%
42% 11938
#2
2 / 2 / 9
15.4% 15.4% 69.2%
15% 42
#3
0 / 1 / 0
0% 100% 0%
0% 0