Club Gañou / Perdeu / Táboas Vitoria Puntos
#1
2 / 0 / 0
100% 0% 0%
100% 10