Club Gañou / Perdeu / Táboas Vitoria Puntos
#1
5 / 2 / 1
62.5% 25% 12.5%
63% 79