Club Gañou / Perdeu / Táboas Vitoria Puntos
#1
1 / 5 / 2
12.5% 62.5% 25%
13% 13
#2
0 / 7 / 0
0% 100% 0%
0% 0