Club Gañou / Perdeu / Táboas Vitoria Puntos
#1
4 / 1 / 2
57.1% 14.3% 28.6%
57% 36