Club Gañou / Perdeu / Táboas Vitoria Puntos
#1
58 / 99 / 13
34.1% 58.2% 7.6%
34% 2281
#2
0 / 1 / 0
0% 100% 0%
0% 0