Club Gañou / Perdeu / Táboas Vitoria Puntos
#1
1 / 0 / 0
100% 0% 0%
100% 10
#2
0 / 3 / 1
0% 75% 25%
0% 4