Club Gañou / Perdeu / Táboas Vitoria Puntos
#1
107 / 213 / 40
29.7% 59.2% 11.1%
30% 3797
#2
1 / 0 / 0
100% 0% 0%
100% 20
#3
1 / 0 / 0
100% 0% 0%
100% 5